Pinterest • Verdens idékatalog

Dyreliv.

225 Alle Pins62 Følgere

Lake, Lota lota. Eneste ferskvannsfiske i brosmefamilien. Fra Østfold til Finnmark - med unntak av Nordland. I Norge sjelden over 6kg, dokumentert rekord 34 kg.

Kloskate, Amblyraja radiatis. Eggkapsel.

Kloskate (Amblyraja radiata). Liten skate i norske farvann, 40–60 cm. Halen er kortere enn kroppen og den har ca 15 store torner som går fra ryggen og utover halen. Kloskate skilles lett fra piggskate, som rundt 30–50 torner.

Jerv, Fjellfross,Fillefrans, Gulo gulo. Mårfamilien. Spredte bestander nordlig sirkumpolart. Fra 10-25kg. Kraftig bitt for å trenge gjennom frossent kjøtt og knokler. Embryonisk diapause. Sterkt truet på Nasjonal rødliste, men det drives noe jakt/lisensfelling. Fredet i Sør-Norge i 1973.

Brisling, Sprattus sprattus. Sildefisk. Fanges i store mengder langs Europas vestkyst fra Norge til Portugal. Anvendes som sardin eller ansjos avhengig av størrelse; særlig interessant etter hermetikkindustrien tok av. Fanget først med landnot, senere snurpenot. En fjord åpnes ikke for hermetikkfiske dersom fisken ikke oppfyller kvalitetskrav til størrelse og fettinnhold etter prøvefisk. Rieber & Søn-konsernet kjøper brislingen og selger den som King Oscar sardiner - 5,50-6,90 kr per kg.

Rognkjeksyngel produsert hos Akvaplan-niva i 2011, klar til utsett i laksemerder senere i år. Forsøk viser at rognkjeks er en aktiv lusespiser ved lave sjøtemperaturer. Noen; om lag 40% av fisken setter pris på litt lus, resten sier ikke nei takk til laksefôr. NORDLUS-prosjektet vil undersøke nærmere hva som trigger beiteadferden og et evt. symbotisk forhold laks/rognkjeks. Foreløpig ser det ut til at 5% innblanding av rognkjeks gir minst kjønnsmodne hunnlus i merdene.

Brislingfiske med landnot på Jelsa, 1912.

Rognkjeks, Rognkall, Rognkjølse, Cyclopterus lumpus. Ulkefisk. Kjeksa opptil 63 cm og 5,5 kg, kallen noe mindre. Hunnen gyter i klumper som festes på steiner på grunt vann; flere hunner gyter samme sted og en samlet klump kan inneholde 300 000 egg. Kallen vokter i 60 dager til eggene klekkes. I Norge brukes selve fisken kun til revefor og agn, men det drives fiske for å skaffe rogn til kaviarproduksjon, "limfjordkaviar". Rognkjeks er forsøkt brukt til å bekjempe lakselus.

Veterinær Vanessa van Heesewijck viser fram magneten som fanger opp fremmedlegemer i magen til kua. Redskapen hun holder i den andre hånden brukes for å føre magnethylsen ned i kuas svelg. (Foto: Kari Utgaard)

Rumen - Vom. Reticulum - Nettmage. Omasum - Bladmage. Abomasum - Løypemage.