Blåhval, finnhval, spermhval, grønlandshval, hvithval, narhval, knølhval, spekkhgger, vågehval

Whale size comparison chart: Blue whale feet) , Finback feet), Right whale feet), Humpback feet), Sperm whale (.

Piggskate, Raja clavata.  Opptil 20 år. Legger ett egg hver dag under gyting. Den er buttsnutet og har tallrike pigger på kroppsskiven og tre piggrekker på halen. Hannene blir 90 cm og hunnene 120 cm lange. Verdifull bifangst ved trål- og linefisket i Nordsjøen og ved Storbritannia. Forekommer på bløtbunn mellom 20 og 300 m dyp fra Svartehavet og Middelhavet nordover til Island og Kvitsjøen; alminnelig langs hele norskekysten.

Piggskate, Raja clavata. Opptil 20 år. Legger ett egg hver dag under gyting. Den er buttsnutet og har tallrike pigger på kroppsskiven og tre piggrekker på halen. Hannene blir 90 cm og hunnene 120 cm lange. Verdifull bifangst ved trål- og linefisket i Nordsjøen og ved Storbritannia. Forekommer på bløtbunn mellom 20 og 300 m dyp fra Svartehavet og Middelhavet nordover til Island og Kvitsjøen; alminnelig langs hele norskekysten.

Crop milk - mer fett og protein enn pattedyrmelk.

Crop milk - mer fett og protein enn pattedyrmelk.

Hectopsyllidae. Loppefamilien. "Chiggers". Tilhører vinge-insektene, selv om alle artene er vingeløse. Middyr; lever i bol og reir til varmblodige dyr. Kan sette seg i alt fra neseganger til under tånegler. Opptrer i Norge på vertsindivider som har oppholdt seg i Afrika sør for Sahara, Sør-, Nord- og Mellom-Amerika.

Hectopsyllidae. Loppefamilien. "Chiggers". Tilhører vinge-insektene, selv om alle artene er vingeløse. Middyr; lever i bol og reir til varmblodige dyr. Kan sette seg i alt fra neseganger til under tånegler. Opptrer i Norge på vertsindivider som har oppholdt seg i Afrika sør for Sahara, Sør-, Nord- og Mellom-Amerika.

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus. Opptil 60 cm, vanligvis 30 cm. Algespiser.

Havkaruss, Spondyliosoma cantharus. Opptil 60 cm, vanligvis 30 cm. Algespiser.

Havkaruss/Spondyliosoma cantharus. Utbredelse.

Havkaruss/Spondyliosoma cantharus. Utbredelse.

Havmus, Chimaera monstrosa; Havkatt, Gullhå, Hågylling, Spelstrenghyse, Levremus og Levrekulp. Myk sandbunn 50-1000 meter langs hele norskekysten. Opptil 1,5 m lang og 2,5 tung. Tidligere brukt for lever og som folkemedisin mot betennelse og stikkskader.

Havmus, Chimaera monstrosa; Havkatt, Gullhå, Hågylling, Spelstrenghyse, Levremus og Levrekulp. Myk sandbunn 50-1000 meter langs hele norskekysten. Opptil 1,5 m lang og 2,5 tung. Tidligere brukt for lever og som folkemedisin mot betennelse og stikkskader.

Spermhval, Physeter Macrocephalos. Verdens største hjerne; opptil 8kg.

George Monbiot explains how whales can change an entire ecosystem through a process known as a trophic cascade. Trophic cascades are ecological processes which start at the top of the food chain and tumble all the way down to the bottom.

Skolest, Buttnase, Coryphaenoides rupestris. Dypvanns-torskefisk, fra 400-1200 meters dybde. Opptil 1 m lang og 60-70 år. Den lever på dypt vann på begge sider av Atlanterhavet. Arten finnes langs hele norskekysten, men mest tallrik i Sør-Norges dype fjorder og i Norskerenna. Matfisk, men lite brukt i Norge. Verdensfangst ca 30-40 000 tonn per år. et lange livsløpet gjør at fiske rammer bestanden hardt. IUCN rødliste: Kritisk truet.

Skolest, Buttnase, Coryphaenoides rupestris. Dypvanns-torskefisk, fra 400-1200 meters dybde. Opptil 1 m lang og 60-70 år. Den lever på dypt vann på begge sider av Atlanterhavet. Arten finnes langs hele norskekysten, men mest tallrik i Sør-Norges dype fjorder og i Norskerenna. Matfisk, men lite brukt i Norge. Verdensfangst ca 30-40 000 tonn per år. et lange livsløpet gjør at fiske rammer bestanden hardt. IUCN rødliste: Kritisk truet.

Isgalt, Roughheaded/Smoothspined Grenadier, Rat-tail, Macrourus berglax. Skolestfamilien, torskefisker. Kaldt hav på strekningen Norge, Spitsbergen, Færøyene, Island og Grønland. Dybde 650-800 m i Norskehavet, påvist ned til 2000 m. Opptil 110 cm reke- og bunndyrsspiser. Ikke kommersielt fiske, men ofte bifangst ved f.eks blåkveite.Fast hvitt kjøtt, søtlig smak som skalldyr eller blanding av torsk og uer: ca 81 kcal/100g, hovedsaklig protein.

Isgalt, Roughheaded/Smoothspined Grenadier, Rat-tail, Macrourus berglax. Skolestfamilien, torskefisker. Kaldt hav på strekningen Norge, Spitsbergen, Færøyene, Island og Grønland. Dybde 650-800 m i Norskehavet, påvist ned til 2000 m. Opptil 110 cm reke- og bunndyrsspiser. Ikke kommersielt fiske, men ofte bifangst ved f.eks blåkveite.Fast hvitt kjøtt, søtlig smak som skalldyr eller blanding av torsk og uer: ca 81 kcal/100g, hovedsaklig protein.

Som naturforsker gjorde han sin største oppdagelse med sjøstjernen Brisinga i 1853

Som naturforsker gjorde han sin største oppdagelse med sjøstjernen Brisinga i 1853

Brisinga endecacnemos

Brisinga endecacnemos

Sørv, Flossmort, Planke - Scardinius erythrophthalmus. Karpefamilien. Ferskvann. Områdene rundt Oslofjorden til Rogaland. Vanlig størrelse varierer med den aktuelle vannforekomsten; noen steder danner den tette bestander der fisk over 200-300 gram er sjeldne, mens den andre steder kan nå størrelser på godt over 1 kilo.Norgesrekord: 1420 gram (2011).  Ufisk: kan forringe drikkevann ved beite på småfisk + tilfører vannet næringssalter ved avføring, og dermed øke alge/grønskevekst.

Sørv, Flossmort, Planke - Scardinius erythrophthalmus. Karpefamilien. Ferskvann. Områdene rundt Oslofjorden til Rogaland. Vanlig størrelse varierer med den aktuelle vannforekomsten; noen steder danner den tette bestander der fisk over 200-300 gram er sjeldne, mens den andre steder kan nå størrelser på godt over 1 kilo.Norgesrekord: 1420 gram (2011). Ufisk: kan forringe drikkevann ved beite på småfisk + tilfører vannet næringssalter ved avføring, og dermed øke alge/grønskevekst.

Pinterest
Search