Sørv, Flossmort, Planke - Scardinius erythrophthalmus. Karpefamilien. Ferskvann. Områdene rundt Oslofjorden til Rogaland. Vanlig størrelse varierer med den aktuelle vannforekomsten; noen steder danner den tette bestander der fisk over 200-300 gram er sjeldne, mens den andre steder kan nå størrelser på godt over 1 kilo.Norgesrekord: 1420 gram (2011).  Ufisk: kan forringe drikkevann ved beite på småfisk + tilfører vannet næringssalter ved avføring, og dermed øke alge/grønskevekst.

Sørv, Flossmort, Planke - Scardinius erythrophthalmus. Karpefamilien. Ferskvann. Områdene rundt Oslofjorden til Rogaland. Vanlig størrelse varierer med den aktuelle vannforekomsten; noen steder danner den tette bestander der fisk over 200-300 gram er sjeldne, mens den andre steder kan nå størrelser på godt over 1 kilo.Norgesrekord: 1420 gram (2011). Ufisk: kan forringe drikkevann ved beite på småfisk + tilfører vannet næringssalter ved avføring, og dermed øke alge/grønskevekst.

Kloskate, Amblyraja radiatis. Eggkapsel.

Kloskate, Amblyraja radiatis. Eggkapsel.

Piggskate, Raja clavata.  Opptil 20 år. Legger ett egg hver dag under gyting. Den er buttsnutet og har tallrike pigger på kroppsskiven og tre piggrekker på halen. Hannene blir 90 cm og hunnene 120 cm lange. Verdifull bifangst ved trål- og linefisket i Nordsjøen og ved Storbritannia. Forekommer på bløtbunn mellom 20 og 300 m dyp fra Svartehavet og Middelhavet nordover til Island og Kvitsjøen; alminnelig langs hele norskekysten.

Piggskate, Raja clavata. Opptil 20 år. Legger ett egg hver dag under gyting. Den er buttsnutet og har tallrike pigger på kroppsskiven og tre piggrekker på halen. Hannene blir 90 cm og hunnene 120 cm lange. Verdifull bifangst ved trål- og linefisket i Nordsjøen og ved Storbritannia. Forekommer på bløtbunn mellom 20 og 300 m dyp fra Svartehavet og Middelhavet nordover til Island og Kvitsjøen; alminnelig langs hele norskekysten.

Kloskate (Amblyraja radiata). Liten skate i norske farvann, 40–60 cm. Halen er kortere enn kroppen og den har ca 15 store torner som går fra ryggen og utover halen. Kloskate skilles lett fra piggskate, som rundt 30–50 torner.

Kloskate (Amblyraja radiata). Liten skate i norske farvann, 40–60 cm. Halen er kortere enn kroppen og den har ca 15 store torner som går fra ryggen og utover halen. Kloskate skilles lett fra piggskate, som rundt 30–50 torner.

Jerv, Fjellfross,Fillefrans, Gulo gulo. Mårfamilien. Spredte bestander nordlig sirkumpolart. Fra 10-25kg. Kraftig bitt for å trenge gjennom frossent kjøtt og knokler. Embryonisk diapause. Sterkt truet på Nasjonal rødliste, men det drives noe jakt/lisensfelling. Fredet i Sør-Norge i 1973.

Jerv, Fjellfross,Fillefrans, Gulo gulo. Mårfamilien. Spredte bestander nordlig sirkumpolart. Fra 10-25kg. Kraftig bitt for å trenge gjennom frossent kjøtt og knokler. Embryonisk diapause. Sterkt truet på Nasjonal rødliste, men det drives noe jakt/lisensfelling. Fredet i Sør-Norge i 1973.

Brisling, Sprattus sprattus. Sildefisk. Fanges i store mengder langs Europas vestkyst fra Norge til Portugal. Anvendes som sardin eller ansjos avhengig av størrelse; særlig interessant etter hermetikkindustrien tok av. Fanget først med landnot, senere snurpenot. En fjord åpnes ikke for hermetikkfiske dersom fisken ikke oppfyller kvalitetskrav til størrelse og fettinnhold etter prøvefisk. Rieber & Søn-konsernet kjøper brislingen og selger den som King Oscar sardiner - 5,50-6,90 kr per kg.

Brisling, Sprattus sprattus. Sildefisk. Fanges i store mengder langs Europas vestkyst fra Norge til Portugal. Anvendes som sardin eller ansjos avhengig av størrelse; særlig interessant etter hermetikkindustrien tok av. Fanget først med landnot, senere snurpenot. En fjord åpnes ikke for hermetikkfiske dersom fisken ikke oppfyller kvalitetskrav til størrelse og fettinnhold etter prøvefisk. Rieber & Søn-konsernet kjøper brislingen og selger den som King Oscar sardiner - 5,50-6,90 kr per kg.

Rognkjeksyngel produsert hos Akvaplan-niva i 2011, klar til utsett i laksemerder senere i år. Forsøk viser at rognkjeks er en aktiv lusespiser ved lave sjøtemperaturer. Noen; om lag  40% av fisken setter pris på litt lus, resten sier ikke nei takk til laksefôr. NORDLUS-prosjektet vil undersøke nærmere hva som trigger beiteadferden og et evt. symbotisk forhold laks/rognkjeks. Foreløpig ser det ut til at 5% innblanding av rognkjeks gir minst kjønnsmodne hunnlus i merdene.

Rognkjeksyngel produsert hos Akvaplan-niva i 2011, klar til utsett i laksemerder senere i år. Forsøk viser at rognkjeks er en aktiv lusespiser ved lave sjøtemperaturer. Noen; om lag 40% av fisken setter pris på litt lus, resten sier ikke nei takk til laksefôr. NORDLUS-prosjektet vil undersøke nærmere hva som trigger beiteadferden og et evt. symbotisk forhold laks/rognkjeks. Foreløpig ser det ut til at 5% innblanding av rognkjeks gir minst kjønnsmodne hunnlus i merdene.

Brislingfiske med landnot på Jelsa, 1912.

Brislingfiske med landnot på Jelsa, 1912.

Rognkjeks, Rognkall, Rognkjølse, Cyclopterus lumpus. Ulkefisk. Kjeksa opptil 63 cm og 5,5 kg, kallen noe mindre. Hunnen gyter i klumper som festes på steiner på grunt vann; flere hunner gyter samme sted og en samlet klump kan inneholde 300 000 egg. Kallen vokter i 60 dager til eggene klekkes. I Norge brukes selve fisken kun til revefor og agn, men det drives fiske for å skaffe rogn til kaviarproduksjon, "limfjordkaviar". Rognkjeks er forsøkt brukt til å bekjempe lakselus.

Rognkjeks, Rognkall, Rognkjølse, Cyclopterus lumpus. Ulkefisk. Kjeksa opptil 63 cm og 5,5 kg, kallen noe mindre. Hunnen gyter i klumper som festes på steiner på grunt vann; flere hunner gyter samme sted og en samlet klump kan inneholde 300 000 egg. Kallen vokter i 60 dager til eggene klekkes. I Norge brukes selve fisken kun til revefor og agn, men det drives fiske for å skaffe rogn til kaviarproduksjon, "limfjordkaviar". Rognkjeks er forsøkt brukt til å bekjempe lakselus.

Veterinær Vanessa van Heesewijck viser fram magneten som fanger opp fremmedlegemer i magen til kua. Redskapen hun holder i den andre hånden brukes for å føre magnethylsen ned i kuas svelg. (Foto: Kari Utgaard)

Veterinær Vanessa van Heesewijck viser fram magneten som fanger opp fremmedlegemer i magen til kua. Redskapen hun holder i den andre hånden brukes for å føre magnethylsen ned i kuas svelg. (Foto: Kari Utgaard)

Pinterest
Søk