Irma Salo Jæger (Finnish-Norwegian)

Irma Salo Jæger (født 13. desember 1928 i Finland) er en finsk-norsk bildekunstner og tegner. Hun har utdannelse som magister i kunsthistorie i Helsingfors i 1953, utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (1954–1957) samt fra Statens kunstakademi 1958–1961. Jægers arbeider handler om hvordan linjer, former og farger kan skape en harmonisk helhet ved å fordeles utover en avgrenset flate. Hennes arbeider har gjennom årene fått et stadig mer klassisk preg. Jægers arbeider fra 60-tallet, ofte laget med palettkniv, har et mer utflytende og ekspressivt uttrykk. Innstrammingen av uttrykket har gradvis funnet sted etter at hun på 70- og 80-tallet laget en lang rekke offentlige utsmykninger, på sykehus, skoler og i drabantbyer utenfor Oslo, i tre, stein og glass.[1] Jægers verker er utstilt og kjøpt inn ved en lang rekke norske og utenlandske institusjoner. Hun har laget flere offentlige utsmykninger, deriblant til Rikshospitalet, Høgskolen i Agder samt Bøler T-banestasjon. Jæger var professor ved Statens kunstakademi (1986–1992). Hun har dessuten hatt flere verv i norske bildekunstnerorganisasjoner. Jæger er bosatt i Oslo. I 2010 ble Jæger utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk billedkunst.[2] Finlands president tildelte i 2008 Jæger riddertegnet av 1. klasse av Finlands løves orden. REFERANSE: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Irma_Salo_Jæger
Irma Salo Jæger <em>Sommerbilde</em><br />akryl og tempera på lerret, 162x131 cm

Irma Salo Jæger <em>Sommerbilde</em><br />akryl og tempera på lerret, 162x131 cm

Irma Salo Jæger <em>Min magnolia</em><br />tempera og olje på lerret, 146x118 cm

Irma Salo Jæger <em>Min magnolia</em><br />tempera og olje på lerret, 146x118 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold II</em><br />tempera og olje på lerret, 200x162 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold II</em><br />tempera og olje på lerret, 200x162 cm

Irma Salo Jæger <em>Erindring	</em><br />tempera og olje på lerret, 200x162 cm

Irma Salo Jæger <em>Erindring </em><br />tempera og olje på lerret, 200x162 cm

Irma Salo Jæger <em>Lysning mot rødt</em><br />olje og tempera på lerret, 162x131 cm

Irma Salo Jæger <em>Lysning mot rødt</em><br />olje og tempera på lerret, 162x131 cm

Irma Salo Jæger <em>Lysning mot gult</em><br />tempera og olje på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>Lysning mot gult</em><br />tempera og olje på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold III	</em><br />tempera og olje på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold III </em><br />tempera og olje på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>Om Aiolis</em><br />olje og tempera på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>Om Aiolis</em><br />olje og tempera på lerret, 162x200 cm

Irma Salo Jæger <em>Utsyn</em><br />olje og eggtempera på lerret, 116x458 cm

Irma Salo Jæger <em>Utsyn</em><br />olje og eggtempera på lerret, 116x458 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold I		</em><br />100x81 cm

Irma Salo Jæger <em>På nært hold I </em><br />100x81 cm

Pinterest
Søk