FlashCards for telling time...requires a download of a different PDF reader other than Adobe

Time Flashcards Stop drawing the time and start teaching it! This set of flashcards includes an analog picture of time for every 15 minutes.

Classroom Setting, Classroom Ideas, Baby Activities, Special Education, Montessori, English Lessons, Material, Teaching Ideas, Planters

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

Pinterest
Search