Pinterest
Paper Plate & Spinner Literacy Games

Paper Plate & Spinner Literacy Games

Vokaltavle og konsonanttavle (plakater) - Læsestrategen - Træningsmaterialer/bøger - Test – Hogrefe Psykologisk Forlag

Vokaltavle og konsonanttavle (plakater) - Læsestrategen - Træningsmaterialer/bøger - Test – Hogrefe Psykologisk Forlag

Opplegg for å arbeide med sosial kompetanse og ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

diftong au

diftong au

Læringsstøtte til vegg_Vokalregle_Lav kvalitet

Skriveopplæring

Læringsstøtte til vegg_Vokalregle_Lav kvalitet

diftong ei

diftong ei

Pultplate med bokstavrekke, tallinje, geometriske figurer og fargenavn på norsk og engelsk.

Pultplate med bokstavrekke, tallinje, geometriske figurer og fargenavn på norsk og engelsk.

Læsestrategen Plakater vokal- og konsonanttavler

Læsestrategen Plakater vokal- og konsonanttavler