Classroom Jobs-Teaching the meaning of "responsibility" by putting it straight into practice! Students keep their jobs for a week and then they`re "hired" for another position! Totally works for the teacher and kids are loving it too! JOBS: Door Opener, Eraser, Noise Patrol, Pencil Sharpener, Lights Monitor, Chair Patrol, Absence Reporter, Teacher Helper, Paper Passer

assigning jobs to the students to make them feel like they are important and helpful to our classroom

Ved utgangen av dagen

Traffic Light Behavior Management Chart - Use this chart to monitor your students behavior. It also makes it very clear to students what step they are up to in your behavior management program.

Teaching children anger management skills helps them learn self control and emotion regulation skills. Some children have a low frustration tolerance level and benefit from learning coping skills to help them better manage their anger. This anger management activity bundle teaches children about the causes, triggers, and consequences of anger. It also provides role play scenarios to get children to practice using anger management skills they've learned.

Social Emotional Lessons: Helping Kids Manage Their Anger Activity Bundle

Teaching children anger management skills helps them learn self control and emotion regulation skills. Some children have a low frustration tolerance level and benefit from learning coping skills to help them better manage their anger. This anger manage

We are back for week two of Hero Training and excited to share all the fun things we did! This week we focused on the character trait ofself control. If you havent read the introduction to the series yet, check it outhere(it has all the instructions a

Hero Training! Character Challenge for Kid's {Week #2 SELF CONTROL

Character Development Hero Tie Ins

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

"Jeg kan!" er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg al...

Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner (BM & NN)

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

SOSIAL KOMPETANSE - konkret arbeid med sosiale ferdigheter

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd er…

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Teaching FUNtastic

" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

Bilderesultat for klesklyper diy math

Kunst og håndverk Picture only.

Social historie - "Når jeg vil give kram" Hvem, hvordan osv.

Social historie - "Når jeg vil give kram" Hvem, hvordan osv.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

5bf07e4195789b4949cad4dc4f68fcd8.jpg 600 ×423 pixels

Ro i klassen

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater -regler-'. See the album on Photobucket.

12 Tips for Creating Lasting Change in Your Life, Day 9 One Choice at a Time

Self control poster idea

Pinterest
Search