Honest Accounts? The true story of Africa's billion dollar losses - YouTube

Report Launch and New Animation: Honest Accounts? The true story of Africa's billion dollar losses - Health Poverty Action

Africa: Who Aids Whom? Exposing the True Story of Africa's U.S.$192 Billion Losses - allAfrica.com

Report Launch and New Animation: Honest Accounts? The true story of Africa's billion dollar losses - Health Poverty Action

Inside the White Saviour Industrial Complex

African Business and its award-winning team is widely respected for its editorial excellence.

Frustrated aid workers can find laughter and solace in Jaded Aid, which pokes fun at the bureaucratic business of global development.

Could A Vial Of Bono's Tears End Poverty? In This Card Game, It Can

Frustrated aid workers can find laughter and solace in Jaded Aid, which pokes fun at the bureaucratic business of global development.

Inge Lie/Save the Children

Inge Lie/Save the Children

healthpovertyaction.org wp-content uploads downloads 2014 07 Honest-Accounts-report-v4-web.pdf

biz wp-content uploads 2015 03 Five-Vegetarian-Crockpot-Freezer-Meals-Recipes-and-grocery-list.

Our Story

Our Story

JadedAid was launched in 2015 by Jessica Heinzelman, Teddy Ruge, and Wayan Vota after realizing that existing power structures and humanitarians’ propensity to take themselves too seriously were in…

Advocacy in Conflict cover

Book: Advocacy in Conflict - Independent Catholic News

Ifølge Verdensbanken er fattigdom og ulikhet en av de virkelige store driverne bak vår tids konflikter. I et notat peker banken på at nesten halvparten av verdens fattige er forventet å leve i «sårbare stater» eller i konfliktland innen 2030.  «Høy forekomst av fattigdom er en konsekvens av land med konflikter, men fattigdom kan også bidra til å bygge opp under konflikter», heter det i notatet.

«Vår tid er den fredeligste i menneskehetens historie

Når Fremskrittspartiet uttrykker bekymring for at bistandsmidlene ikke strekker til er det tydelig hvordan krisen i Syria har forandret Norge.

I megakrisenes tid

Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres.

Mann døde i ulykke med trefelling på Sunnmøre - Adresseavisen

Jeg vil påstå at man ikke aktivt nok erkjenner og analyserer bistandens iboende svakheter som utviklingsverktøy i svært kompliserte omgivelser, og heller ikke dens stadig mer begrensete rolle i en større internasjonal utviklingssammenheng.

Jeg vil påstå at man ikke aktivt nok erkjenner og analyserer bistandens iboende svakheter som utviklingsverktøy i svært kompliserte omgivelser, og heller ikke dens stadig mer begrensete rolle i en større internasjonal utviklingssammenheng.

EU-parlamentet har hatt et ettersyn og funnet ut at styringen av pengene er for dårlig, mye forsvinner i korrupsjon og direkte misbruk av midlene. Det gjelder halvparten av pengene.  - År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet

EU-parlamentet har hatt et ettersyn og funnet ut at styringen av pengene er for dårlig, mye forsvinner i korrupsjon og direkte misbruk av midlene. Det gjelder halvparten av pengene. - År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet

Pinterest
Search