gavens makt

13 Alle Pins1 Følgere
Honest Accounts? The true story of Africa's billion dollar losses - YouTube

Honest Accounts? The true story of Africa's billion dollar losses - YouTube

Africa: Who Aids Whom? Exposing the True Story of Africa's U.S.$192 Billion Losses - allAfrica.com

Africa: Who Aids Whom? Exposing the True Story of Africa's U.S.$192 Billion Losses - allAfrica.com

Inside the White Saviour Industrial Complex

Inside the White Saviour Industrial Complex

Frustrated aid workers can find laughter and solace in Jaded Aid, which pokes fun at the bureaucratic business of global development.

Could A Vial Of Bono's Tears End Poverty? In This Card Game, It Can

Frustrated aid workers can find laughter and solace in Jaded Aid, which pokes fun at the bureaucratic business of global development.

Inge Lie/Save the Children

Inge Lie/Save the Children

healthpovertyaction.org wp-content uploads downloads 2014 07 Honest-Accounts-report-v4-web.pdf

healthpovertyaction.org wp-content uploads downloads 2014 07 Honest-Accounts-report-v4-web.pdf

Our Story

Our Story

Advocacy in Conflict cover

Advocacy in Conflict cover

Ifølge Verdensbanken er fattigdom og ulikhet en av de virkelige store driverne bak vår tids konflikter. I et notat peker banken på at nesten halvparten av verdens fattige er forventet å leve i «sårbare stater» eller i konfliktland innen 2030.  «Høy forekomst av fattigdom er en konsekvens av land med konflikter, men fattigdom kan også bidra til å bygge opp under konflikter», heter det i notatet.

Ifølge Verdensbanken er fattigdom og ulikhet en av de virkelige store driverne bak vår tids konflikter. I et notat peker banken på at nesten halvparten av verdens fattige er forventet å leve i «sårbare stater» eller i konfliktland innen 2030. «Høy forekomst av fattigdom er en konsekvens av land med konflikter, men fattigdom kan også bidra til å bygge opp under konflikter», heter det i notatet.

Når Fremskrittspartiet uttrykker bekymring for at bistandsmidlene ikke strekker til er det tydelig hvordan krisen i Syria har forandret Norge.

Når Fremskrittspartiet uttrykker bekymring for at bistandsmidlene ikke strekker til er det tydelig hvordan krisen i Syria har forandret Norge.


Flere ideer
Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres.

Målet er å føre folk ut av fattigdom på varig basis. Det er et godt mål som det er enighet om. For å opprettholde den brede, folkelige støtten til bistandspolitikken, er det avgjørende at den effekten som kan forventes, kan dokumenteres.

EU-parlamentet har hatt et ettersyn og funnet ut at styringen av pengene er for dårlig, mye forsvinner i korrupsjon og direkte misbruk av midlene. Det gjelder halvparten av pengene.  - År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet

EU-parlamentet har hatt et ettersyn og funnet ut at styringen av pengene er for dårlig, mye forsvinner i korrupsjon og direkte misbruk av midlene. Det gjelder halvparten av pengene. - År etter år blir midler fordelt til obskure prosjekter med samme effekt som å skylle dem ned i do, sier Ingeborg Grässle, leder av budsjettkontrollkomiteen i EU-parlamentet

WHEN AFRICA WAS HOME by Karen Lynn Williams: Peter, a blond, American child, loves his life in Africa, cared for by his Mayi (nanny) and playing with his friend, Yekha. When his parents take him back to the U.S. he longs to return to his real home in Africa. Lyrical writing and lovely illustrations make this a true TCK classic. RATING 5/5 [Review by Heidi Tunberg, TCK Care, ReachGlobal]

WHEN AFRICA WAS HOME by Karen Lynn Williams: Peter, a blond, American child, loves his life in Africa, cared for by his Mayi (nanny) and playing with his friend, Yekha. When his parents take him back to the U.S. he longs to return to his real home in Africa. Lyrical writing and lovely illustrations make this a true TCK classic. RATING 5/5 [Review by Heidi Tunberg, TCK Care, ReachGlobal]

meganonatrailer | On, in, and around West Africa  Canadian Megan blogs about her solo travels "on, in and around West Africa"

meganonatrailer | On, in, and around West Africa Canadian Megan blogs about her solo travels "on, in and around West Africa"

#Africa posts from US diplomatic spouse blog Peeps from Abroad @Jessica Bordini

#Africa posts from US diplomatic spouse blog Peeps from Abroad @Jessica Bordini

Tips for working with a tailor in Africa

Tips for working with a tailor in Africa

The Tide That Left: Africa postings (Libya, Angola, Tanzania, South Africa) British serial expat @thetidethatleft

The Tide That Left: Africa postings (Libya, Angola, Tanzania, South Africa) British serial expat @thetidethatleft

Africa has an astonishing food waste problem--this is what one group is doing about it | Mail & Guardian Africa

Africa has an astonishing food waste problem--this is what one group is doing about it | Mail & Guardian Africa

The Invisible Humanitarian - a Canadian #expat & #NGO field worker's observations in #Mali & #WestAfrica

The Invisible Humanitarian - a Canadian #expat & #NGO field worker's observations in #Mali & #WestAfrica

Africa's 20 most popular foods: Biltong, fufu, injera, couscous, ugali anyone?

Africa's 20 most popular foods: Biltong, fufu, injera, couscous, ugali anyone?

Pinterest
Søk