This "Kaboom!" preschool alphabet game is so simple, costs almost nothing to make, and it can be adapted to learn practically anything.

Alphabet Kaboom! (a simply brilliant preschool game

Filed - This "Kaboom!" preschool alphabet game is so simple, costs almost nothing to make, and it can be adapted to learn practically anything.

Preschool Letter Matching Activity for October

Pumpkin Preschool Activities

Have you seen these adorable Pumpkin Preschool Activities? Excellent Letter and Number Practice with all of the fall fun of pumpkins.

Free: Fire Safety Month is in October, just around the corner. Here is a preview of my Fire Safety Cut and Paste Product. All I ask in return is to please click on ★ above to "Follow Me". Have fun with your students!

This Fire Safety Cut and Paste set can be used to teach students about the danger of Fire and how to be safe. This Fire Safety Cut and Paste can be used as part of Thematic Unit.

Redigerbar leselogg som kan lastes ned fra ressursbiblioteket på Malimo.no :)

Redigerbar leselogg [BM-NN-ENG

Kartlegging av leseferdighet

Norway Language, Language Development, Montessori, Barn, Sun, Shed

trenger kidsa dine et ekstra dytt når de skal skrive fortellinger? vel, det gjør en del av mine, og derfor har jeg ferdigstilt en samling m...

Make this Simple DIY Fur Bench for a fraction of the cost of buying one!

nettvettregler 498 × 709 bildepunkter

nettvettregler 498 × 709 bildepunkter

frk linn, matematikk, oppstartsaktivitet, nytt år ny klasse

frk linn, matematikk, oppstartsaktivitet, nytt år ny klasse

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

Lesebingo - redigerbar

The world’s first and largest educational marketplace with more than two million original teacher-created resources available for use today.

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Vi sorterer-serien

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Lese faktatekster, plakat

Lese faktatekster, plakat

Kartlegging av leseferdighet

Norway Language, Language Development, Montessori, Barn, Sun, Shed

Pinterest
Search