Skriveinspirasjon

Skriveinspirasjon

Reverse It - Over 60 printable activities to help students with dyslexia overcome letter reversals and confusion between the letters b, d, p, q and g.  Great for early readers, special education, homeschool, reading centers, and phonics tutoring. Multi-sensory, interactive activities.  See more at Tammy's Toolbox - www.teacherspayteachers.com/store/tammystoolbox-4544

Reverse It - Over 60 printable activities to help students with dyslexia overcome letter reversals and confusion between the letters b, d, p, q and g. Great for early readers, special education, homeschool, reading centers, and phonics tutoring. Multi-sensory, interactive activities. See more at Tammy's Toolbox - www.teacherspayteachers.com/store/tammystoolbox-4544

Solving B and D Letter Reversal Problems with Simple Tricks

How to Eliminate b-d Letter Reversal

Solving B and D Letter Reversal Problems with Simple Tricks

leuke extra opdracht taalles: stripverhaal met lege tekstballonnen

leuke extra opdracht taalles: stripverhaal met lege tekstballonnen

leuke extra opdracht taalles: stripverhaal met lege tekstballonnen

leuke extra opdracht taalles: stripverhaal met lege tekstballonnen

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

Bilder som utgangspunkt for muntlig aktivitet

Forskning har vist at mye av tiden i norske klasserom blir brukt på individuelle skriftlige oppgaver, men all språkopplæring bør vektlegge muntlighet i en begynnerfase. Elevene trenger å få trening…

Some people think of dyslexia as a learning issue that only involves reading. But brain differences associated with dyslexia can make a number of tasks difficult. Here's an overview of skills and behaviors dyslexia can affect.

Skills That Can Be Affected by Dyslexia

Some people think of dyslexia as a learning issue that only involves reading. But brain differences associated with dyslexia can make a number of tasks difficult. Here's an overview of skills and behaviors dyslexia can affect.

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Vi arbejder med at udvide klassens ordforråd i 4 kl. Til det formål arbejdet vi med dagens ord - nu i ny individuel form ;-)

Når elevene leser en tekst, støter de ofte på ord de ikke forstår. Da har vi ulike måter å jobbe med teksten på. Noen ganger fyller de ut et slikt ordkort som dette: Her får du dokumentet som en Wo…

Når elevene leser en tekst, støter de ofte på ord de ikke forstår. Da har vi ulike måter å jobbe med teksten på. Noen ganger fyller de ut et slikt ordkort som dette: Her får du dokumentet som en Wo…

confusion b et d

confusion b et d

Pinterest
Søk