92edce4e34cbca3c20bf41cd78520944.jpg 750 × 1 123 bildepunkter

Draw design with a white crayon/colored pencil, then paint blue, and lastly after almost dry add/glue colored tissue paper scraps on top!

Vokaltavle og konsonanttavle (plakater) - Læsestrategen - Træningsmaterialer/bøger - Test – Hogrefe Psykologisk Forlag

Hvilke fonemer 'siger' hvert vokalbogstav - kun mangler /a/ som i Anne for a'et

Ida_Madeleine_Heen_Aaland uploaded this image to 'Ida Madeleine Heen Aaland/Plakater og oppslag'. See the album on Photobucket.

Arbeid med adjektiv. Tips til hvordan elevene kan variere og utvide bruken av adjektiv.

Arbeid med adjektiv. Tips til hvordan elevene kan variere og utvide bruken av adjektiv.

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Days of the week wheel FREEBIE *Daily repetition of this may help those kiddos who have difficulty sequencing days of the week

adjective snowman. I may do this with animals too this week. Great idea for ESL / EFL / ESOL

snowman adjectives (intergrates Science topic matter), could write a list poem with the adjectives and do procedure "How to Make a Snowman", Art make a sculpture of snowman

PY 1 - Uke 3: Elevene i førsteklasse skriver sansedikt om vinteren. Flotte dikt og mye god tenking :)

PY 1 - Uke Elevene i førsteklasse skriver sansedikt om vinteren.

Klar for sommer - oppsummeringshefte 1.kl

Klar for sommer - oppsummeringshefte - Teaching Funtastic

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-13

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-13

Her vil jeg legge ut forskjellig materiale som jeg har produsert selv. Du vil finne ord-bilde kort, tekster og ulike spill og leker.

Egenprodusert materiale

Her vil jeg legge ut forskjellig materiale som jeg har produsert selv. Du vil finne ord-bilde kort, tekster og ulike spill og leker.

Pinterest
Search