Gunvor Berge
Flere idéer fra Gunvor
Ordlistespill F5

Ordlistespill F5

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

Formålet med “Vi sorterer”-serien er å gi elevene trening i grunnleggende norsk. Oppgavene i serien er direkte knyttet til kompetansemål i norsk etter 2.trinn. Serien dekker en rekke ulike tema hentet fra norskfaget, samt ulike kulturelle tema. Den er laget for å brukes på stasjoner, i par-arbeid eller i en-til-en-undervisning / spes.ped – med fokus på bokstaver, lyder og/eller ord!

GET FREE Giveaways, on this page!!  Learn all about Russia's geography and culture with this free download from KidsPressMagazine! #geography #AsianCountries #Russia

GET FREE Giveaways, on this page!! Learn all about Russia's geography and culture with this free download from KidsPressMagazine! #geography #AsianCountries #Russia

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Formålet med minibokopplegget om 17.mai er å lære hvorfor og hvordan dagen feires i Norge. Innholdet i miniboken kommer inn på: fakta om feiringen av 17.mai, ulike dekorasjoner som brukes, tradisjonen med barnetog og borgertog, flagging, korps, arrangement på skoler, 17.mai-taler og deres innhold, ulike mat- og desserttradisjoner, bakgrunnen for 17.mai-feiring historisk sett og utviklingen av egen grunnlov. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i litt mer detalj.

Missing Numbers – 1-30 – Three Worksheets / FREE Printable Worksheets – Worksheetfun

Missing Numbers – 1-30 – Three Worksheets / FREE Printable Worksheets – Worksheetfun

Spring Math Fun! I think you'll love this morning work math packet - just in time for Easter! 12 worksheets to address counting on, missing numbers, number sequences, patterns, graphing, and ten frames. 0-20 and 0-120 included. Great for Kindergarten-1st.

Spring Math Fun! I think you'll love this morning work math packet - just in time for Easter! 12 worksheets to address counting on, missing numbers, number sequences, patterns, graphing, and ten frames. 0-20 and 0-120 included. Great for Kindergarten-1st.

Pumpkin Subtraction >> Part of the Autumn Kindergarten Maths Worksheets Packet

Pumpkin Subtraction >> Part of the Autumn Kindergarten Maths Worksheets Packet

Cool Cat's Button Subtraction >> Part of the Cool Cats in Kindergarten Math & Literacy Worksheets Packet

Cool Cat's Button Subtraction >> Part of the Cool Cats in Kindergarten Math & Literacy Worksheets Packet

Some Math Freebies

Some Math Freebies