PEER GYNT - Henrik Ibsen  Peer Gynt er et dramatisk dikt av Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og uroppført som skuespill på Christiania Theater i Christiania 24. februar 1876 med musikk av Edvard Grieg. Peer Gynt er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og blir fremdeles spilt over hele verden, både i klassisk nasjonalromantiske og i kunstnerisk eksperimentelle oppsetninger. Dikteposet er språklig mesterlig, inneholder komplisert psykologi og rik symbolikk

PEER GYNT - Henrik Ibsen Peer Gynt er et dramatisk dikt av Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og uroppført som skuespill på Christiania Theater i Christiania 24. februar 1876 med musikk av Edvard Grieg. Peer Gynt er det mest kjente norske teaterstykket gjennom tidene, og blir fremdeles spilt over hele verden, både i klassisk nasjonalromantiske og i kunstnerisk eksperimentelle oppsetninger. Dikteposet er språklig mesterlig, inneholder komplisert psykologi og rik symbolikk

Et dukkehjem er blitt verdensberømt som et grensesprengende, kvinnefrigjørende stykke, ikke uten grunn. Men tar man for seg dramaet igjen, er det slett ikke åpenbart fra begynnelsen av at akkurat Nora Helmer skal bli stående som en av litteraturhistoriens modigste kvinner.    Vårt første møte med hovedpersonen er med en nynnende, naiv barnekvinne, som nipper stjålent fra makronposen. Når Torvald kaller sin kone for sin lille lerkefugl, gjør hun ingen motstand, men kvitrer kokett med.

"Et Dukkehjem", Henrik Ibsen

an & Worse er Alexander Kiellands første roman, utgitt i 1880, og er av mange ansett som hans beste. Bokens handling er lagt til Kiellands hjemby, Stavanger i 1870-årene (selv om byens navn aldri nevnes), og skildrer en del av byens mange særpreg. Midtpunktet i romanen er handelshuset Sandgaard, som er basert på Kielland-familiens eget handelshus, «Jacob Kielland & søn». Rollefigurene er i stor grad basert på folk i hans egen familie og omgangskrets; både moren og faren....

an & Worse er Alexander Kiellands første roman, utgitt i 1880, og er av mange ansett som hans beste. Bokens handling er lagt til Kiellands hjemby, Stavanger i 1870-årene (selv om byens navn aldri nevnes), og skildrer en del av byens mange særpreg. Midtpunktet i romanen er handelshuset Sandgaard, som er basert på Kielland-familiens eget handelshus, «Jacob Kielland & søn». Rollefigurene er i stor grad basert på folk i hans egen familie og omgangskrets; både moren og faren....

I 1888, mens han bodde i København, fikk han i novemberutgaven av det radikale tidsskriftet Ny Jord publisert første del av det som senere skulle bli romanen Sult. Fragmentet var publisert anonymt, og dermed oppsto det spekulasjoner om hvem som sto bak dette merkverdige produktet. I Verdens Gang skrev redaktør Olaf Thommessen at fortellingen «fortjener opmærksomhed som vitnesbyrd om et ganske usedvanlig talent med fremragende evne til å skildre og skarpe øine til å se. Er det en ny…

Melville bartleby quotes essays Below you will find three outstanding thesis statements / paper topics that can be used as essay starters for “Bartleby the Scrivener” by Herman Melville.

Tidligere har det ikke vært kjent at Norge sendte etterretningsagenter inn bak Jernteppet på 1970-tallet, men opplysningen er ikke egnet til å sjokkere. Selvfølgelig spiller vi også skittent, den gang som nå. Hemmeligheter holder seg sjelden lenge i dette landet, og nå har altså en tidligere agent bestemt seg for å lette sin samvittighet i «Iskald krig», skrevet av advokat Trond S. Paulsen. Boka byr på en nervepirrende fortelling

Tidligere har det ikke vært kjent at Norge sendte etterretningsagenter inn bak Jernteppet på 1970-tallet, men opplysningen er ikke egnet til å sjokkere. Selvfølgelig spiller vi også skittent, den gang som nå. Hemmeligheter holder seg sjelden lenge i dette landet, og nå har altså en tidligere agent bestemt seg for å lette sin samvittighet i «Iskald krig», skrevet av advokat Trond S. Paulsen. Boka byr på en nervepirrende fortelling

FORTUNA - Romanen skildrer hvordan ulike mennesker reagerer på økonomiske tap, og hvordan arbeiderklassen må ta støyten for andres uansvarlighet. Skildringen av dette småbymiljøet er i flere sammenhenger brukt for å belyse den globale finanskrisen vi nå opplever.

FORTUNA - Romanen skildrer hvordan ulike mennesker reagerer på økonomiske tap, og hvordan arbeiderklassen må ta støyten for andres uansvarlighet. Skildringen av dette småbymiljøet er i flere sammenhenger brukt for å belyse den globale finanskrisen vi nå opplever.

Skipper Worse ble skrevet i København og kom ut i 1882. Romanen knytter seg til Garman & Worse (1880), idet den forteller historien til handelshuset Garman & Worse omkring 1840. Skipper Jacob Worse har gjort gode penger på sildefisket, og han kommer konsul Garman økonomisk til unnsetning ved å gå i kompaniskap med ham. Likevel opprettholdes den sosiale avstanden mellom de to, og den livsglade Worse søker mot sine egne. Etter hvert vikles han inn i en livsfiendtlig og knugende religiøs…

Skipper Worse ble skrevet i København og kom ut i 1882. Romanen knytter seg til Garman & Worse (1880), idet den forteller historien til handelshuset Garman & Worse omkring 1840. Skipper Jacob Worse har gjort gode penger på sildefisket, og han kommer konsul Garman økonomisk til unnsetning ved å gå i kompaniskap med ham. Likevel opprettholdes den sosiale avstanden mellom de to, og den livsglade Worse søker mot sine egne. Etter hvert vikles han inn i en livsfiendtlig og knugende religiøs…

Pinterest
Search