Læreplan

Collection by Kristin Garatun

16 
Pins
 • 
118 
Followers
Kristin Garatun
Sustainability by Design, Or Design for Sustainability, Global Goals for Sustainable Development Sustainable City, Sustainable Design, Agriculture Durable, Organisation Des Nations Unies, Un Sustainable Development Goals, Poverty And Hunger, Environmental Issues, Bullet Journal Layout, College Teaching

FNs bærekraftsmål

Lærerbloggen handler om pedagogiske verktøy, erfaringer og praksis fra skolelivet - og deling av kunnskap og erfaringer.

Design Thinking: Prosess og samarbeidsmetode - Smart Innovation Norway Ui Ux Design, One Design, Branding Design, Graphic Design, Signage Design, Mundo Marketing, Guerilla Marketing, Media Marketing, Digital Marketing

Design Thinking: Prosess og samarbeidsmetode - Smart Innovation Norway

Teknologien utvikler seg med kvantesprang, og i takt med at nye muligheter dukker opp, er det viktigere enn noen gang at vi innoverer og endrer med mennesket i fokus.

Stock template of Red Christmas Scene Text Mockup. Search more similar templates at Adobe Stock Baby Shower Invitation Templates, Red Christmas, Mockup, Scene, Adobe, Beauty Websites, Explore, Skincare, Advent Calendar

Fornyet læreplan: Noen didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet

Foreløpige signaler fra arbeidet med fornyet læreplan viser at den vil kunne inneholde selvmotsigelser og inkonsistenser. Dette kan by på problemer for skoler som i lokalt arbeid med læreplanen skal prøve å tolke utdanningsmyndighetenes intensjoner. Konsekvensen for elevene kan bli at forsøk på tilpasset opplæring heller blir «frapasset» opplæring.

Inkludering kunstfag bærekraft forskning Culture

Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Inkludering kunstfag bærekraft forskning

Undervisningspersonell og kompetansekrav i skolen – et ressurshefte for tillitsvalgte Event Ticket

Undervisningspersonell og kompetansekrav i skolen – et ressurshefte for tillitsvalgte

Sammen med lærertetthet er elevenes rett til kvalifiserte lærere Utdanningsforbundets prioriterte saker inn mot stortingsvalget 2017. Dette ressursheftet er et bidrag i arbeidet for å redusere bruken av ukvalifiserte i skolen.

Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk Secondary School, Perception, Student, Math Equations, Upper Elementary, Middle School, High School

Acta Didactica Norge

Ungdomsskolelæreres oppfatninger av tegning sett i lys av den grunnleggende ferdigheten "å skrive" i kunst og håndverk

KKS var så heldige å være til stede på OsloMet da årets masterstudenter ved studieretning i Fagdidaktikk: kunst og design la fram sine avsluttende…

Masterpresentasjoner i Fagdidaktikk: kunst og design | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

KKS var så heldige å være til stede på OsloMet da årets masterstudenter ved studieretning i Fagdidaktikk: kunst og design la fram sine avsluttende…

Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati – et kunstprosjekt | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Valance Curtains, Chandelier, Ceiling Lights, Home Decor, Homemade Home Decor, Candelabra, Valence Curtains, Ceiling Light Fixtures, Ceiling Lamp

Estetisk oppdragelse, medbestemmelse og demokrati - et kunstprosjekt | Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

I denne fagartikkelen beskriver Ole Kristian Herwell ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, et kunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom Stuenes skole i…

 Many hazardous educational myths still persist, alienating students and their families – but, on the bright sid. Education, School, Educational Illustrations, Learning, Studying

Education Talks | Inclusion through the lens of myths and actions

Inclusive schools are not a fact of life yet. Many hazardous educational myths still persist, alienating students and their families – but, on the bright sid...

KRONIKK: Skulen må halde fram trykket på å sikre elevane trygge og gode læringsmiljø når fagfornyinga skal implementerast. Om

– Trygge barn lærer best – dei utrygge lærer noko heilt anna

KRONIKK: Skulen må halde fram trykket på å sikre elevane trygge og gode læringsmiljø når fagfornyinga skal implementerast. Dersom elevar er usikre på om dei blir ledde av eller blir «blikka» når dei kjem med sine meiningar, så vel dei fleste å vere stille.

24. april 2019 var vi tilstede på Stortinget da SV inviterte til innspillsmøte om de nye læreplanene. En rekke organisasjoner som Utdanningsforbundet… Culture

Unauthorized Access

24. april 2019 var vi tilstede på Stortinget da SV inviterte til innspillsmøte om de nye læreplanene. En rekke organisasjoner som Utdanningsforbundet…

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker Religion, Barn, Abstract, Artwork, Work Of Art, Religious Education, Warehouse, Barns, Shed

Kontroversielle spørsmål i undervisningen

– Ved å ta opp kontroversielle spørsmål i undervisningen, kan lærerne gi elevene en mulighet for demokratisk samhandling, sier stipendiat ved MF, Emil Sætra.

Ideen bak Skaperskolen er at elevene i grunnskolen skal lære å bruke både analoge og digitale kunnskaper til å løse praktiske oppgaver. Foto: Gorm K.Gaare. Headset, Headphones, Ear Phones, Ear Phones, Helmet

– Fremtidens skaperkultur må starte i grunnskolen

I fremtiden trenger vi mer og mer teknologisk allmenndannelse, nærmere bestemt grunnleggende kunnskap om hvordan teknologiske systemer er satt sammen og fungerer. – Da må skolen bli mer praktisk, for teknologi er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evner, mener Liv Oddrun Voll ved Naturfagsenteret og Skaperskolen.

Hvordan lære bort om klima og bærekraft uten å skremme barn og ungdom, og uten å skyve alt ansvaret over på dem?

Lærerrommet: Klima og bærekraft

Hvordan lære bort om klima og bærekraft uten å skremme barn og ungdom, og uten å skyve alt ansvaret over på dem?

Mens FNs klimapanel krever omstilling og ungdom krever handling, legger ikke utkastet til nye læreplaner opp til at elever skal utvikle handlekraft. Mantra

Nye læreplaner: Tar verken forskningen eller ungdommens krav til handling på alvor

Mens FNs klimapanel krever omstilling og ungdom krever handling, legger ikke utkastet til nye læreplaner opp til at elever skal utvikle handlekraft.

Fagfornyelsen styrker ikke de estetiske fagene slik den fremstår i dag - Periskop

Fagfornyelsen styrker ikke de estetiske fagene slik den fremstår i dag

Den varslede styrkingen av estetiske fag i skolen uteblir, skriver Hege Knarvik Sande.

Pinterest