Pinterest
Ørnulf Opdahl: Hornelen, 2007, 80 x 80 cm

Ørnulf Opdahl: Hornelen, 2007, 80 x 80 cm

Ørnulf Opdahl: Solefall, 2015, 50 x 50 cm

Ørnulf Opdahl: Solefall, 2015, 50 x 50 cm

Ørnulf Opdahl: Bygd, 2015, 80 x 100 cm

Ørnulf Opdahl: Bygd, 2015, 80 x 100 cm

Ø r n u l f - O p d a h l Norwegian Painter #ØrnulfOpdahl (born January 5, 1944…

Ø r n u l f - O p d a h l Norwegian Painter #ØrnulfOpdahl (born January 5, 1944…

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl - Havet ved midnatt

Ørnulf Opdahl - Havet ved midnatt

Ørnulf Opdahl: Bre, 2007

Ørnulf Opdahl: Bre, 2007

Ørnulf Opdahl: Våt dag, 2007, 80 x 80 cm

Ørnulf Opdahl: Våt dag, 2007, 80 x 80 cm

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

ornulf opdahl - Cerca con Google

ornulf opdahl - Cerca con Google

ornulf opdahl - Cerca con Google

ornulf opdahl - Cerca con Google

Ørnulf Opdahl | Sea at midnight | 2007

Ørnulf Opdahl | Sea at midnight | 2007

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl

Maleri ØRNULF OPDAHL 0000 - artgate.no

Maleri ØRNULF OPDAHL 0000 - artgate.no

ornulf opdahl

ornulf opdahl