Projects 2019

Collection by Fluks • Last updated 11 weeks ago

36 
Pins
Fluks
3d character flowers valentines Valentines Flowers, 3d Character, Disney Characters, Fictional Characters, Folk, Disney Princess, Projects, Popular, Fork

3d character flowers valentines

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

2d and 3d mixed together for dmax commercial Vitamin D, Drink Bottles, 2d, Commercial, Drinks, Projects, Immune System, Drink, Beverage

2d and 3d mixed together

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

3d gummy vitamin for dmax commercial Vitamins, Folk, Commercial, 3d, Projects, Creative, Popular, Fork, Folk Music

3d gummy vitamin

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer 2d, Baby Strollers, Folk, Animation, Children, Projects, Art, Baby Prams, Kids

2d stylized 3d object

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer 2d, Folk, Bicycle, Animation, Projects, Popular, Bicycle Kick, Bike, Fork

2d stylized 3d object

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer 2d, Loft, Animation, Studio, Projects, Furniture, Design, Home Decor, Homemade Home Decor

2d stylized 3d object

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

typography logo version 3 Typography Logo, Logos, Folk, Projects, Creative, Popular, A Logo, Fork, Folk Music

typography logo version 3

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer 2d, Folk, Symbols, Animation, Projects, Art, Popular, Icons, Fork

2d stylized 3d object

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer 2d, Folk, Animation, Projects, Popular, Fork, Folk Music, Anime, Animated Cartoons

2d stylized 3d object

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized object made for animation explainer Outdoor Furniture, Outdoor Decor, 2d, Folk, Animation, Studio, Projects, Design, Home Decor

2d stylized 3d object made for animation explainer

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer Oslo, 2d, Animation, Projects, Anime, Animated Cartoons, Tile Projects, Cartoons

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer Folk, Animation, Studio, 2d, Projects, Art, Popular, Fork, Studios

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer Wooden Toys, 2d, Folk, Animation, Studio, Projects, Wood Toys, Popular, Fork

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer 2d, Folk, Animation, Projects, Design, Popular, Fork, Folk Music

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer 2d, Folk, Animation, Studio, Projects, Popular, Fork, Studios, Folk Music

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.

stylized world made for animation explainer 2d, Folk, Animation, Studio, Outdoor Decor, Projects, Design, Home Decor, Homemade Home Decor

2d stylized 3d world

Hei, hyggelig å se deg! Fluks er oss: Håvard, Filip og Henrik. Vi er et lite design- og animasjonsstudio, som hjelper deg å formidle historier folk husker.