Kroppen snakker: ny viten om kroppsspråket vårt

Kroppen snakker: ny viten om kroppsspråket vårt

Ny lungemodell skal øke vår viten om partiklers effekt | Renholdsnytt

Ny lungemodell skal øke vår viten om partiklers effekt | Renholdsnytt

Groblad - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

Groblad - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

viten.no

viten.no

* Anne Kjersti Befring Taushetsplikten. * Hvorfor taushetsplikt? ”Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med.

* Anne Kjersti Befring Taushetsplikten. * Hvorfor taushetsplikt? ”Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med.

via homemade in heaven

via homemade in heaven

Hva er hukommelse? - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

Hva er hukommelse? - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

Slik endrar lesing hjernen din - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

Slik endrar lesing hjernen din - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning

Blankt sølv utan pussing - NRK - Viten

Blankt sølv utan pussing - NRK - Viten

ARTICLE: 01. March 2015: NORWAY RUIN THE BRAIN: Neuroscientist Manfred Spitzer believes digital media destroys children's brains, especially the youngest. Internett og Ipad ødelegger hjernen til ungene dine http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/27/218937/internett-og-ipad-odelegger-hjernen-til-ungene-dine COPY AND PASTE HERE TO TRANSLATE: translate.google.com MORE: Digital Doomsday http://www.aftenposten.no/viten/Digital-dommedag-7783990.html

ARTICLE: 01. March 2015: NORWAY RUIN THE BRAIN: Neuroscientist Manfred Spitzer believes digital media destroys children's brains, especially the youngest. Internett og Ipad ødelegger hjernen til ungene dine http://www.abcnyheter.no/livet/2015/02/27/218937/internett-og-ipad-odelegger-hjernen-til-ungene-dine COPY AND PASTE HERE TO TRANSLATE: translate.google.com MORE: Digital Doomsday http://www.aftenposten.no/viten/Digital-dommedag-7783990.html

Pinterest
Søk