Nyt geokemisk danmarkskort opklarer uløste mysterier | Videnskab.dk: Hele Danmarks strontium-isotopværdier er netop blevet kortlagt. Her er det Kortlægningen af 87Sr/86Sr værdier i overfladevand og jord på store dele af Bornholm. Robert og Karin Margarita Frei har også undersøgt tænder og knogler fra lig, der i 1100-tallet blev begravet fra Ndr. Grødbygård kirkegård (GC) for at finde ud af, om de afdøde har boet i lokalområdet eller er migreret dertil. (Grafik: Frei)

Nyt geokemisk danmarkskort opklarer uløste mysterier | Videnskab.dk: Hele Danmarks strontium-isotopværdier er netop blevet kortlagt. Her er det Kortlægningen af 87Sr/86Sr værdier i overfladevand og jord på store dele af Bornholm. Robert og Karin Margarita Frei har også undersøgt tænder og knogler fra lig, der i 1100-tallet blev begravet fra Ndr. Grødbygård kirkegård (GC) for at finde ud af, om de afdøde har boet i lokalområdet eller er migreret dertil. (Grafik: Frei)

Uløste mysterier - Die Welt des Unerklärlichen

Uløste mysterier - Die Welt des Unerklärlichen

Uløste mysterier - Die Welt des Unerklärlichen

Uløste mysterier - Die Welt des Unerklärlichen

Top Five Stores for Food, Craft, and Design Lovers in Copenhagen

Top Five Stores for Food, Craft, and Design Lovers in Copenhagen

WWF Denmark - Fælles front for havet: Havets natur skal beskyttes

WWF Denmark - Fælles front for havet: Havets natur skal beskyttes

Øresundstid - 1700tallet. Umiddelbart nord for Frederiksborg Slot anlægger kongen den første indhegnede dyrehave, Lille Dyrehave, som bliver udgangspunkt for en række lignede anlæg, hvoraf Jægersborg Dyrehavn, eller bare Dyrehaven nord for København fortsat eksisterer, nu som rekreativt område for københavnerne. To områder i det danske landskab er blevet optaget på Unesco's prestigefyldte liste over steder i verden, som har enestående betydning for menneskeheden og bør bevares…

Øresundstid - 1700tallet. Umiddelbart nord for Frederiksborg Slot anlægger kongen den første indhegnede dyrehave, Lille Dyrehave, som bliver udgangspunkt for en række lignede anlæg, hvoraf Jægersborg Dyrehavn, eller bare Dyrehaven nord for København fortsat eksisterer, nu som rekreativt område for københavnerne. To områder i det danske landskab er blevet optaget på Unesco's prestigefyldte liste over steder i verden, som har enestående betydning for menneskeheden og bør bevares…

10. Den lille tjeneste  WWW.DENLILLETJENESTE.DK  Den lille tjeneste er en online portal, hvor man kan finde hjælp til mindre opgaver, hvis ens familie eller venner ikke lige står til rådighed. Når man har oprettet en opgave og bestemt hvor meget man vil betale for hjælpen, kan forskellige hjælpere i melde sig til opgaven.

10. Den lille tjeneste WWW.DENLILLETJENESTE.DK Den lille tjeneste er en online portal, hvor man kan finde hjælp til mindre opgaver, hvis ens familie eller venner ikke lige står til rådighed. Når man har oprettet en opgave og bestemt hvor meget man vil betale for hjælpen, kan forskellige hjælpere i melde sig til opgaven.

3. Ferieboligweb  WWW.FERIEBOLIGWEB.DK  Hvis du ejer et sommerhus, der alligevel står tomt det meste af året, hvorfor ikke leje det ud og lade andre få glæde af det? Ferieboligweb formidler kontakten mellem private sommerhusejere og lejere, der gerne vil en tur i sommerhus. Så kan flere nye godt af en god og billig sommerhusferie.

3. Ferieboligweb WWW.FERIEBOLIGWEB.DK Hvis du ejer et sommerhus, der alligevel står tomt det meste af året, hvorfor ikke leje det ud og lade andre få glæde af det? Ferieboligweb formidler kontakten mellem private sommerhusejere og lejere, der gerne vil en tur i sommerhus. Så kan flere nye godt af en god og billig sommerhusferie.

Havet. Havet er den største, den vildeste og mest uregulerede naturtype, vi har i Danmark. Landets størrelse taget i betragtning har vi en af verdens længste kystlinjer, 7500 km. Ingen steder i landet er der mere end 50 km til kysten.  Trusler mod havmiljøet. Havet er truet af næringssalte fra landbruget, nedfald fra atmosfæren, miljøfremmede stoffer, forurening fra skibsfart, råstofindvinding, tekniske anlæg og overfiskeri. De urensede spildevandsudledninger er ikke længere en stor trussel…

Havet. Havet er den største, den vildeste og mest uregulerede naturtype, vi har i Danmark. Landets størrelse taget i betragtning har vi en af verdens længste kystlinjer, 7500 km. Ingen steder i landet er der mere end 50 km til kysten. Trusler mod havmiljøet. Havet er truet af næringssalte fra landbruget, nedfald fra atmosfæren, miljøfremmede stoffer, forurening fra skibsfart, råstofindvinding, tekniske anlæg og overfiskeri. De urensede spildevandsudledninger er ikke længere en stor trussel…

Fugtige klitlavninger.  Klitsø. Vandplasken ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund  Fugtige eller vanddækkede klitlavninger rummer mange plantearter. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom klitsøer, rørsumpe i klitlavninger, fugtige græs- og sivbevoksede områder og kær. Naturtypen trues, når grundvandstanden sænkes. Krat af gråris betragtes som en selvstændig naturtype (naturtype 2170), selvom de også findes i…

Fugtige klitlavninger. Klitsø. Vandplasken ved Kærsgård Strand, Nordvestjylland. Foto: Bert Wiklund Fugtige eller vanddækkede klitlavninger rummer mange plantearter. Naturtypen er meget varieret og særegen og omfatter en række forskellige undertyper såsom klitsøer, rørsumpe i klitlavninger, fugtige græs- og sivbevoksede områder og kær. Naturtypen trues, når grundvandstanden sænkes. Krat af gråris betragtes som en selvstændig naturtype (naturtype 2170), selvom de også findes i…

Pinterest
Søk