Styring av klasserommet

Teacher

Teacher

Mengdetrening og øving på multiplikasjon er ikke alltid kjempespennende…. Disse plakatene kommer i A3-format (kan også skrives ut i A4 eller mindre), og legger opp til å kombinere øving på tallrekkene (produktene) til hver gangetabell kombinert med fysisk aktivitet! Se nærmere på forhåndsvisningen!

Mengdetrening og øving på multiplikasjon er ikke alltid kjempespennende…. Disse plakatene kommer i A3-format (kan også skrives ut i A4 eller mindre), og legger opp til å kombinere øving på tallrekkene (produktene) til hver gangetabell kombinert med fysisk aktivitet! Se nærmere på forhåndsvisningen!

30 Prayers for Christian Teachers | Teach 4 the Heart

30 Prayers for Christian Teachers

30 Prayers for Christian Teachers | Teach 4 the Heart

Animal X-rays Matching Activity

Animal X-rays Matching Activity

Classroom organization helps maximize learning - here are some great resources to help manage your classroom library, math tools, Daily 5 bins, and planning materials!

Classroom Organization: Tips and Tricks

Classroom organization helps maximize learning - here are some great resources to help manage your classroom library, math tools, Daily 5 bins, and planning materials!

The 10 Most Important Things to Teach During the First Week of School

The 10 Most Important Things to Teach During the First Week of School

The importance of collaboration

The importance of collaboration

Jeg kan hus.pdf

Jeg kan hus.pdf

Pinterest
Søk