Pinterest

Spesialundervisning

Sjekkliste for skriving

Sjekkliste for skriving

LesTegnFargF5

LesTegnFargF5

Plakat: Nye jeg er unik

Plakat: Nye jeg er unik

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Språkleker

Språkleker

Body Parts Bingo in Spanish is a great way to practice and review body parts in a fun way!   Print on cardstock and laminate for a durable word activity to use for years to come.   Included are 10 bingo cards and a set of calling cards(4.98 x 3.74 inches) with a picture and a body part word. You could also use the calling cards for a matching game, just print 2 copies and play a memory game.   This is one of the many products that can be found in the My Body Unit In Spanish.

Body Parts Bingo In Spanish

Body Parts Bingo in Spanish is a great way to practice and review body parts in a fun way! Print on cardstock and laminate for a durable word activity to use for years to come. Included are 10 bingo cards and a set of calling cards(4.98 x 3.74 inches) with a picture and a body part word. You could also use the calling cards for a matching game, just print 2 copies and play a memory game. This is one of the many products that can be found in the My Body Unit In Spanish.

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

Malimo.no - LEKSI-bøker for grafisk fremstilling av tema. Visuell læring og kreativt arbeid

LEKSI-bøker: variasjonsmuligheter

Malimo.no - LEKSI-bøker for grafisk fremstilling av tema. Visuell læring og kreativt arbeid

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

Spesialundervisning - hva kan du som forelder gjøre?

Spesialundervisning - hva kan du som forelder gjøre?

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst)   Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

(Det nyeste ligger øverst) Det meste av materiellet som ligger på FredagsKilden er egenprodusert. Det kan fritt kopieres og benyttes av al...

A set of mutli-use sequencing cards to support teaching on The Very Hungry Caterpillar. Great for whole-class reading or retelling, small group literacy centers, writing support or a display!

A set of mutli-use sequencing cards to support teaching on The Very Hungry Caterpillar. Great for whole-class reading or retelling, small group literacy centers, writing support or a display!

Skriveopplæring | Undervisning: inspirasjon, tips og idèer

Skriveopplæring

Skriveopplæring | Undervisning: inspirasjon, tips og idèer

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!