Pinterest • Verdens idékatalog

Red | Rosso | Rouge | Rojo | Rød | 赤 | Vermelho | Color | Colour | Texture | Form | Pattern |

95
23
fra Saatchi Art

Rød rev I

Saatchi Art Artist Jonas Howden Sjøvaag; Photography, "Red Fox I | 59,4 X 42 cm | 1 of 30" #art

Red Smile by Natalia Nazarova (great picture, not crazy about the title, given Game of Thrones)

26
3

Red | Rosso | Rouge | Rojo | Rød | 赤 | Vermelho

7
2

by Heidi Suul Næss, via Flickr. heidisuul.com

1

Rev. Blåmuslinger og søstjerner. Schultz Grund, et stenrev øst for Djursland, Østjylland. Foto: Steffen Lundsten, Danmarks Miljøundersøgelser. Rev er områder, hvor havbunden rager op og har stenet eller anden hård bund. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Fra havbunden og opefter indeholder revene ofte en ubrudt lagdeling af forskellige dyre- og plantesamfund. Det giver de enkelte rev en stor rigdom af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærtliggende rev. Det…

1