Da. dokumentar. Jacob har normal forstand, men en svekket kropp. Den 27 år gamle journaliststudenten har cerebral parese og problemer med å snakke og bevege seg. Vi følger ham mens han regisserer et skuespill der han utforsker betydningen av identitet og normalitet. Han intervjuer tilfeldige mennesker på gaten om hva de tenker er normalt. Han snakker med en doktor i filosofi og nevrovitenskap og får hjernen og sitt DNA skannet. Hele tiden kjemper Jacob mot sine egne begrensninger og frykten…

Da. dokumentar. Jacob har normal forstand, men en svekket kropp. Den 27 år gamle journaliststudenten har cerebral parese og problemer med å snakke og bevege seg. Vi følger ham mens han regisserer et skuespill der han utforsker betydningen av identitet og normalitet. Han intervjuer tilfeldige mennesker på gaten om hva de tenker er normalt. Han snakker med en doktor i filosofi og nevrovitenskap og får hjernen og sitt DNA skannet. Hele tiden kjemper Jacob mot sine egne begrensninger og frykten…

Chronic pain harms the brain? Help your brain fight through it by improving your brain support with http://www.brainhealthcompany.com

Chronic pain harms the brain? Help your brain fight through it by improving your brain support with http://www.brainhealthcompany.com

Scientists reveal the mechanism by which the brain creates long-lasting memories of painful or scary events.

Scientists reveal the mechanism by which the brain creates long-lasting memories of painful or scary events.

Pasión por la investigación científica.

Pasión por la investigación científica.

This is a great infographic about how to break bad habits, create good habits, and even control our emotions -- Rewiring The Brain

This is a great infographic about how to break bad habits, create good habits, and even control our emotions -- Rewiring The Brain

Fatigue - you may win the battle, but you can't win the war. http://learntoflyhere.com/2014/11/26/fatigue-may-win-battle-cant-win-war/

Fatigue - you may win the battle, but you can't win the war. http://learntoflyhere.com/2014/11/26/fatigue-may-win-battle-cant-win-war/

How to Integrate Neuroscience into Your eLearning Infographic - http://elearninginfographics.com/integrate-neuroscience-elearning-infographic/

How to Integrate Neuroscience into Your eLearning Infographic - http://elearninginfographics.com/integrate-neuroscience-elearning-infographic/

Hypnotherapy MP3 downloads 100% Satisfaction Guaranteed How to get to know your brain waves #mindcrowd #tgen #alzheimers www.mindcrowd.org

Hypnotherapy MP3 downloads 100% Satisfaction Guaranteed How to get to know your brain waves #mindcrowd #tgen #alzheimers www.mindcrowd.org

Short of signing up for a PhD in neuroscience, or trawling through the over 100,000 research articles published annually containing the word 'brain' how does one know where to turn online for simple, clear, evidence-based information about the mind and brain?

Short of signing up for a PhD in neuroscience, or trawling through the over 100,000 research articles published annually containing the word 'brain' how does one know where to turn online for simple, clear, evidence-based information about the mind and brain?

Infographic: The Amygdala Hijack www.sovhealth.com               …

Infographic: The Amygdala Hijack www.sovhealth.com …

Pinterest
Søk