Arbeidsdeltakelse

Arbeidsdeltakelse

Gendered effects of intensified care burdens: employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway - Feb 01, 2016

Gendered effects of intensified care burdens: employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway - Feb 01, 2016

Barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende. I virkeligheten blir de satt mer utenfor jo eldre de blir. Idealet om inkludering har svunnet i takt med det økte prestasjonspresset i skolen, mener forskere.

Barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende. I virkeligheten blir de satt mer utenfor jo eldre de blir. Idealet om inkludering har svunnet i takt med det økte prestasjonspresset i skolen, mener forskere.

kunngjøring av følgeevalueringen

kunngjøring av følgeevalueringen

what lies around the bend...

what lies around the bend...

Access quality crowd-sourced study materials tagged to courses at universities all over the world and get homework help from our tutors when you need it.

Access quality crowd-sourced study materials tagged to courses at universities all over the world and get homework help from our tutors when you need it.

Helsedirektoratets analyse av over utviklingstrekk i omsorgstjenesten  www.fylkesmannen.no Documents Dokument%20FMOA Helse%20og%20omsorg Helsetjenester IS%202613%20Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgstjenesten%202016.pdf

Helsedirektoratets analyse av over utviklingstrekk i omsorgstjenesten www.fylkesmannen.no Documents Dokument%20FMOA Helse%20og%20omsorg Helsetjenester IS%202613%20Analyse%20av%20utviklingstrekk%20i%20omsorgstjenesten%202016.pdf

utvikling bpa ift alder og 09 -15  Mitt SSB: Statistikkbanken

utvikling bpa ift alder og 09 -15 Mitt SSB: Statistikkbanken

Brukerar av pleie og omsorgstjenester etter alder og tjeneste type   Mitt SSB: Statistikkbanken

Brukerar av pleie og omsorgstjenester etter alder og tjeneste type Mitt SSB: Statistikkbanken

helsedirektoratet.no Lists Publikasjoner Attachments 1028 Diagnosestatistikk for kommunale helse-omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret IS-0511.pdf

helsedirektoratet.no Lists Publikasjoner Attachments 1028 Diagnosestatistikk for kommunale helse-omsorgstjenester. Data fra IPLOS-registeret IS-0511.pdf

Pinterest
Søk