http://weheartit.com/entry/268521582

Bảo đảm chụp góc nào cũng đẹp với 5 kiểu make up "thần thánh" này

How To : Korean Ulzzang/Uljjang Make Up (Ft. Aegyo Sal) | MADOKEKI makeup reviews, tutorials, and beauty

How To : Korean Ulzzang/Uljjang Make Up (Ft. Aegyo Sal) - I haven't done this before, but I do have a natural aegyo sal, so.

Pinterest
Search