Ny bok til låns:-)     Forstå programmering - med Java er en innføringsbok i programmering, skrevet for studenter i informasjonsteknologi ved høgskoler og universitet. Boken er velegnet også for dem som vil lære seg programmering på egen hånd.   Den pedagogiske tankegangen er å bygge forståelse "bottom-up", ofte omtalt som "objects last". Språkelement som tilordning, valg, løkker og metoder blir grundig forklart før mer abstrakte, objektorienterte begrep gradvis blir introdusert.

Ny bok til låns:-) Forstå programmering - med Java er en innføringsbok i programmering, skrevet for studenter i informasjonsteknologi ved høgskoler og universitet. Boken er velegnet også for dem som vil lære seg programmering på egen hånd. Den pedagogiske tankegangen er å bygge forståelse "bottom-up", ofte omtalt som "objects last". Språkelement som tilordning, valg, løkker og metoder blir grundig forklart før mer abstrakte, objektorienterte begrep gradvis blir introdusert.

Fra Pearson Education: introduksjon til informasjonsteknologi. Tilgjengelig via Safari Tech Books.

Fra Pearson Education: introduksjon til informasjonsteknologi. Tilgjengelig via Safari Tech Books.

Globale utgiftene på informasjonsteknologi forventes å nå $3.8 trillion i 2014, drevet av vekst i tilkoblede enheter, fra smykker til kjøleskap, sa forskere mandag.  En rapport fra forsknings-firmaet Gartner sier IT-utgifter forventes å øke 3,6 prosent fra 2013.

Globale utgiftene på informasjonsteknologi forventes å nå $3.8 trillion i 2014, drevet av vekst i tilkoblede enheter, fra smykker til kjøleskap, sa forskere mandag. En rapport fra forsknings-firmaet Gartner sier IT-utgifter forventes å øke 3,6 prosent fra 2013.

favorite and forget.. 15 free programs that are very usefull

favorite and forget.. 15 free programs that are very usefull

Smart contracts explained - BlockchainHub

Smart contracts explained - BlockchainHub

Software Development Explained With Cars - #infographic

Software Development Explained With Cars - #infographic

Top 16 Most Effective Search Engine Optimization Tips [Infographic] | Social Media Today

Top 16 Most Effective Search Engine Optimization Tips [Infographic]

Top 16 Most Effective Search Engine Optimization Tips [Infographic] | Social Media Today

Just like DDoS attacks, SQL injection attacks too are pretty infamous in the internet world. They are responsible for about 27% of the total online attacks.

Just like DDoS attacks, SQL injection attacks too are pretty infamous in the internet world. They are responsible for about 27% of the total online attacks.

O365 APIs

O365 APIs

Useful programs for any computer - Imgur

Useful programs for any computer

Useful programs for any computer - Imgur

Pinterest
Søk