Pinterest • Verdens idékatalog

Religion i Nordnorge i førhistorisk tid

langhus Avaldsnes viking rekonstruksjon vikinggard vikingtida grindbygd førhistorisk relikvieskrin storfamilie vikinggraver storfamilie

1

War Was Central to Europe's First Civilization - Contrary to Popular Belief (c: Heritage Daily)

Rekonstruksjon av handelsplassen Skiringssal av kunstneren Harald Nygård i 2006.

Håkon Håkonsson og sønnen Magnus portrettert i manuskriptet Flateyjarbok (cirka 1390). Oslos betydning som kongelig residensby økte under Håkon 5. Dette kan sees som en følge av den nyorientering i utenrikspolitikken mot sør som hadde begynt å gjøre seg gjeldende alt fra Håkon Håkonssons tid midt på 1200-tallet. Tidligere hadde interessen vært rettet mot vest i forsøk på å bygge ut og styrke kontrollen over de norske kolonisasjonsområdene på den andre siden av Nordsjøen.

Snorre var høvding og en av Islands mektigste personer i sin tid. Han var representant i det islandske Alltinget i periodene 1215–18 og 1222–31. Han hadde det høyeste embetet på Alltinget, som lovseiemann. Han bodde hele tiden på Island bortsett fra årene 1218–20 og 1237–39, da han var i Norge.

Olav ble døpt i England i 995, kom med hærfolk og rikt gods til Trøndelag, som var i opprør mot Håkon Jarl, og ble etter mordet på ham tatt til konge på Øreting. Olav Tryggvason falt i en sjøstrid ved Svolder (som har vært lokalisert både til Øresund og nær Rügen) på vei fra Vendland, i kamp mot Svend Tveskæg, Olof Skötkonung og Håkon jarls sønn, Eirik.

Fra utgravinga av Gokstadskipet i Vestfold 1880

Halogaland kart2. *Adogii <*Andogii – A Norse tribe from Andey, an island in Vesterålen, which is an island district far north in the contemporary county of Norland, north of Lofoten. Hålogaland figures extensively in the Norse sagas, and in the Heimskringla, especially the Ynglinga Saga and Háleygjatal. It was inhabited by the race of Hölgi (Háleygja ætt) who was the eponymous hero of Hålogaland.

Borg i Lofoten. Lofotr Vikingmuseum er et museum på Borg i Vestvågøy, bygd opp rundt funn fra vikingtiden. Under utgravningenen avdekket man det største huset som hittil er funnet fra vikingtiden. Dette huset er rekonstruert i full størrelse, hele 83 meter langt