Pinterest • Verdens idékatalog

Religion i Nordnorge i førhistorisk tid

langhus Avaldsnes viking rekonstruksjon vikinggard vikingtida grindbygd førhistorisk relikvieskrin storfamilie vikinggraver storfamilie

1

War Was Central to Europe's First Civilization - Contrary to Popular Belief (c: Heritage Daily)

1

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordiske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller. Det finnes derfor mange ulike og likeverdige versjoner av mytene.

Vikingtiden (ca. 800–1066) innleder historisk tid i Norden. Perioden er kjennetegnet av at sjøkrigere fra området drog på tokt til fjerne strøk. De både røvet og plyndret, men de drev også fredelig handel, bygde byer, koloniserte store områder og grunnla nye riker. Ferdene ble ledet av høvdinger med overlegne skip, effektive våpen og en krigersk religion. Lensoppløsningen var med på å gi vikingene et overtak.

Håkon Håkonsson og sønnen Magnus portrettert i manuskriptet Flateyjarbok (cirka 1390). Oslos betydning som kongelig residensby økte under Håkon 5. Dette kan sees som en følge av den nyorientering i utenrikspolitikken mot sør som hadde begynt å gjøre seg gjeldende alt fra Håkon Håkonssons tid midt på 1200-tallet. Tidligere hadde interessen vært rettet mot vest i forsøk på å bygge ut og styrke kontrollen over de norske kolonisasjonsområdene på den andre siden av Nordsjøen.

Fra utgravinga av Gokstadskipet i Vestfold 1880

Olav ble døpt i England i 995, kom med hærfolk og rikt gods til Trøndelag, som var i opprør mot Håkon Jarl, og ble etter mordet på ham tatt til konge på Øreting. Olav Tryggvason falt i en sjøstrid ved Svolder (som har vært lokalisert både til Øresund og nær Rügen) på vei fra Vendland, i kamp mot Svend Tveskæg, Olof Skötkonung og Håkon jarls sønn, Eirik.

Halogaland kart2. *Adogii <*Andogii – A Norse tribe from Andey, an island in Vesterålen, which is an island district far north in the contemporary county of Norland, north of Lofoten. Hålogaland figures extensively in the Norse sagas, and in the Heimskringla, especially the Ynglinga Saga and Háleygjatal. It was inhabited by the race of Hölgi (Háleygja ætt) who was the eponymous hero of Hålogaland.