Evolusjon

Utforsk lignende emner

Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.
Hvordan klarer evolusjonsteorien seg målt opp mot den vitenskapelige metodes kriterier? Dette er et spesielt aktuelt spørsmål siden de fleste vitenskapsmenn i dag anser evolusjonsteorien som fakta de kan ha full tillit til. Den kjente evolusjonisten Stephen Jay Gould snakker om ”vår tillit til evolusjon som fakta” (Gould ifølge Morris, 1996, s.15). Hvordan ser så
Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.
Evolusjon - Björg Thorhallsdottir
EVOLUSJON - marikajo.com
SKAPER tror på evolusjon* – Skaper
Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.
Noah og syndefloden er et stort tema i debatten rundt skapelse vs. evolusjon. Den moderne vitenskap avviser at det noen gang skal ha vært en flom som dekket jorden med vann, slik det står om i historien om Noah i 1.Mosebok kapittel 6-10. Men avvises dette med god grunn?  I denne og noen kommende artikler
Det vart hevda i en debatt, at ”i dag godtek dei aller fleste at evolusjon er eit faktum”? Kva er meint med denne utsegna? At det er tilpassingar og såleis endringar i naturen med enkelte få positive mutasjonar? Eller at heile evolusjonsteorien med molekyl til mann, spontant generert liv frå ikkje-liv, og at heile universet
I dagens Norge pågår en sekulariseringsprosess for fullt innen både kirke og samfunn. Det er god grunn til å hevde at dette har sammenheng med synet på skapelse versus evolusjon. I samfunnet generelt har Bibelen og kristentroen fått en svakere og svakere rolle. Mens vi tidligere lærte bibelhistorie på skolen er denne arenaen nå langt
Mari Kanstad Johnsen illus.
EVOLUSJON - marikajo.com
http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8292622535 | Tittel: Darwins teori; evolusjon gjennom 400 år - Forfatter: Erik Tunstad - ISBN: 8292622535 - Vår pris: 266,-
Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.
Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.
EVOLUSJON - marikajo.com
Pinterest
Søk