Evolusjon

Utforsk lignende emner

Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.

Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.

Hvordan klarer evolusjonsteorien seg målt opp mot den vitenskapelige metodes kriterier? Dette er et spesielt aktuelt spørsmål siden de fleste vitenskapsmenn i dag anser evolusjonsteorien som fakta de kan ha full tillit til. Den kjente evolusjonisten Stephen Jay Gould snakker om ”vår tillit til evolusjon som fakta” (Gould ifølge Morris, 1996, s.15). Hvordan ser så

Hvordan klarer evolusjonsteorien seg målt opp mot den vitenskapelige metodes kriterier? Dette er et spesielt aktuelt spørsmål siden de fleste vitenskapsmenn i dag anser evolusjonsteorien som fakta de kan ha full tillit til. Den kjente evolusjonisten Stephen Jay Gould snakker om ”vår tillit til evolusjon som fakta” (Gould ifølge Morris, 1996, s.15). Hvordan ser så

SKAPER tror på evolusjon* – Skaper

SKAPER tror på evolusjon* – Skaper

by Mari Kanstad Johnsen.

by Mari Kanstad Johnsen.

Noah og syndefloden er et stort tema i debatten rundt skapelse vs. evolusjon. Den moderne vitenskap avviser at det noen gang skal ha vært en flom som dekket jorden med vann, slik det står om i historien om Noah i 1.Mosebok kapittel 6-10. Men avvises dette med god grunn?  I denne og noen kommende artikler

Noah og syndefloden er et stort tema i debatten rundt skapelse vs. evolusjon. Den moderne vitenskap avviser at det noen gang skal ha vært en flom som dekket jorden med vann, slik det står om i historien om Noah i 1.Mosebok kapittel 6-10. Men avvises dette med god grunn? I denne og noen kommende artikler

Det vart hevda i en debatt, at ”i dag godtek dei aller fleste at evolusjon er eit faktum”? Kva er meint med denne utsegna? At det er tilpassingar og såleis endringar i naturen med enkelte få positive mutasjonar? Eller at heile evolusjonsteorien med molekyl til mann, spontant generert liv frå ikkje-liv, og at heile universet

Det vart hevda i en debatt, at ”i dag godtek dei aller fleste at evolusjon er eit faktum”? Kva er meint med denne utsegna? At det er tilpassingar og såleis endringar i naturen med enkelte få positive mutasjonar? Eller at heile evolusjonsteorien med molekyl til mann, spontant generert liv frå ikkje-liv, og at heile universet

Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.

Mari Kanstad Johnsen, Graphic short story for Norwegian comic-anthology FORRESTEN. Nominated for SPROING Comic Award/ Best comic debut.

Evolusjon - Björg Thorhallsdottir

Evolusjon - Björg Thorhallsdottir

Mari Kanstad Johnsen illus.

Mari Kanstad Johnsen illus.

EVOLUSJON - marikajo.com

EVOLUSJON - marikajo.com

Pinterest
Søk