Engelsk grammatikk

Utforsk lignende emner

esl alphabet - Google-søk                                                                                         Mais

esl alphabet - Google-søk Mais

SKOLELYST

SKOLELYST

Ida Heen Hansen:

Ida Heen Hansen:

SPØRREORD_74 KB

Skriveopplæring

SPØRREORD_74 KB

Programvare, Nedlasting og installasjon - ordnett.no

Programvare, Nedlasting og installasjon - ordnett.no

Ida Heen Aaland

Ida Heen Aaland

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Kontaktlærer på 4.trinn, IKT, digitale læremidler, Master i lesing og skriving, UiO, Lakkegata...

Ida Heen Hansen:

Ida Heen Hansen:

mandagsmoro

mandagsmoro

a/an + plurals

a/an + plurals

«Lappemetoden» øker bevisstheten på språklige strukturer hos elever i norsk andrespråk. Elevene får trent muntlige ferdigheter, lytting, grammatikk, strukturer og syntaks uten bruk av skrift

«Lappemetoden» øker bevisstheten på språklige strukturer hos elever i norsk andrespråk. Elevene får trent muntlige ferdigheter, lytting, grammatikk, strukturer og syntaks uten bruk av skrift

a/an/the

a/an/the

A/AN exercise/test

A/AN exercise/test

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

FredagsKilden: NORSK - Undervisningsmateriell 1-14

Dobbel konsonant

Skriveopplæring

Dobbel konsonant

ordlistespill

ordlistespill

Pinterest
Søk