Pinterest • Verdens idékatalog

Tegning av Claude Monet. Følelsen jeg får her er at maleren skisser denne togstasjonen uten å gi direkte oppmerksomhet til perspektivet, men siden han kjenner dets prinsipper, vil alle elementene raskt falle på plass og gir oss dybde og et sammenhengende rom. - Drawing by Claude Monet. The train station seems to be drawn quickly without a primary attention to perspective, but as he is familiar with its principles, all elements fall into place and give us the sense of depth and a coherent…

2

Leonardo da Vinci. Dette er en studie til et større maleri, og kunstneren har her konstruert et enormt abstrakt rom, og der inne han kan bygge arkitektur, legge inn og flytte rundt dyr og mennesker, og de vil alltid være riktige i forhold til perspektivet han har satt opp. - In this drawing Da Vinci has constructed a seemingly infinite room within which he can place and move architecture, animals and people around. They will always be correctly placed within the perspective drawn up.

Van Gogh. Her ser vi bruken av atmosfærisk perspektiv ved at kunstneren bruker gradvis mindre og tettere linjer for å beskrive havoverflaten lenger unna. Legg også merke til det lineære perspektivet som trer i kraft med båtene; seilenes tupper er over horisonten, og de danner en dalende linje, og selve båtene er under horisonten, og de danner en stigende linje.

fra Etsy

The old shed - original ink landscape drawing, 16 X 24.5 cm ; 6.3 X 9.6 inch, Shirley Kanyon

The old shed - original ink landscape drawing, Shirley Kanyon

2