Pinterest • Verdens idékatalog

Etter Håkons død tok Magnus Lagabøte konsekvensen av det og avstod i 1266 Sudrøyene (Hebridene) og Man til den skotske kongen mot at denne anerkjente det norske herredømme over Orknøyene og Hjaltland (Shetland), og mot betaling av en årlig avgift som imidlertid raskt uteble fra skotsk side.

Magnus Olavsson (Norrønt: Magnús góði Ólafsson), også kjent som Magnus den gode, (født 1024, død 25. oktober 1047) var sønn av Olav Haraldsson, helgenkongen, og dennes frille Alvhild. Magnus var konge av Norge i tiden fra 1035 til 1047 og konge av Danmark i tiden fra 1042 til 1047. Harald Hardråde, onkel til Magnus, ble medkonge i 1046 og ble enekonge av Norge da Magnus døde.

Verdensstjernen forudså sin snarlige død: 'Jeg følger efter dig meget snart'

skulls and reapers | Uploaded to Pinterest

168
32

Jakob Ejersbo før sin død: »Når jeg bliver rask, skal det være slut med at skrive« - Politiken.dk

Sophie Starks liv og død

instructions1-1.jpg Photo: This Photo was uploaded by laressescloset. Find other instructions1-1.jpg pictures and photos or upload your own with Photobu...

497
77