Pinterest • Verdens idékatalog

FN oppfordrer verdens nasjoner til å satse på nasjonal bærekraftig matproduksjon og ikke basere seg på import for å få bukt med miljøproblemer og økte matbehov.

Nationen – Kommentar: Kan Dagros berge klimaet?

Mens våronna er i full gang i sør vil ikke vinteren slippe taket i nord. På tross av klimatiske utfordringer mener Norges nest nordligste melkebonde at hun har en fantastisk jobb. Foto: istockphoto.com

Det er uforståeleg at ein i usikre tider for global matproduksjon framleis må kjempe ein dagleg kamp for levelege vilkår for alle dei som skal sikre at norske husstandar skal ha nok trygg og rein mat på bordet! skriv Førde, som vil ha landbruk over heile Norge også i framtida. Foto: Lars Alhaugsbygda

<p>Fra Mads Berg: Skulesongbok. Nynorsk utgåve frå 1966. Aschehoug. </p>

Mot slutten for de gamle norske storferasene?

Det er ingen fremtid for palmeolje i landbruket i norsk landbruk. Derfor er det gledelig at Felleskjøpet nå ser etter nye fettkilder i sin kraftforproduksjon, sier Ola Hedstein. Foto: FKRA

Kortreist er best - Bondelaget