Pinterest • Verdens idékatalog

FN oppfordrer verdens nasjoner til å satse på nasjonal bærekraftig matproduksjon og ikke basere seg på import for å få bukt med miljøproblemer og økte matbehov.

Befolkningsvekst og urbanisering har ført til at enorme jordbruksarealer har forsvunnet de seneste årene. Det er mulig å snu utviklingen og gi den verdifulle matjorda et sterkere vern.

Det er uforståeleg at ein i usikre tider for global matproduksjon framleis må kjempe ein dagleg kamp for levelege vilkår for alle dei som skal sikre at norske husstandar skal ha nok trygg og rein mat på bordet! skriv Førde, som vil ha landbruk over heile Norge også i framtida. Foto: Lars Alhaugsbygda

I denne ukens landbruksblogg skriver Live Skinnes om at man før i tiden satte mer pris på maten fordi man visste hvor den kom fra. 

En vindmølla i en kornåker

Beiter oss til betre tider

Det i hovudsak småskalabruk i nord og vest ein ser i turistreklamar frå Noreg. Men det er nettopp dette jordbruket politikarane vil til livs.

Nationen - Bioklynge skaper vekst

Industrilandbruket er utdatert

<p>Fra Mads Berg: Skulesongbok. Nynorsk utgåve frå 1966. Aschehoug. </p>