THYROID (for fatigue) - To massage this point, use the knuckle of your index finger. Start at the top of the ball of the foot just under the point between the big toe and the second toe. Press into this point and follow the curve of the bulge with your knuckle until you reach the inside edge of the foot.  Then lift up your knuckle, reposition it at the top of the point and trace downwards again. Massage for between 15 to 20 strokes.

THYROID (for fatigue) - To massage this point, use the knuckle of your index finger. Start at the top of the ball of the foot just under the point between the big toe and the second toe. Press into this point and follow the curve of the bulge with your knuckle until you reach the inside edge of the foot. Then lift up your knuckle, reposition it at the top of the point and trace downwards again. Massage for between 15 to 20 strokes.

Tarmen din påvirker psyken | Tara.no

Tarmen din påvirker psyken | Tara.no

Alternativ.no - Syre og base balansen viktig for kroppens helse

Alternativ.no - Syre og base balansen viktig for kroppens helse

Lurar du på noko om alternativ behandling ut frå ein konkret sjukdom eller eit mål? Frå oversikta Sjukdomar kan du finne fram på www.nifab.no utan å leite gjennom behandlingar.

Lurar du på noko om alternativ behandling ut frå ein konkret sjukdom eller eit mål? Frå oversikta Sjukdomar kan du finne fram på www.nifab.no utan å leite gjennom behandlingar.

Creating a relaxing environment in your bedroom will help you sleep better. Read on for more tips on establishing a better sleep routine!

Establishing a Sleep Routine: Tips for Better Sleep

Creating a relaxing environment in your bedroom will help you sleep better. Read on for more tips on establishing a better sleep routine!

The Secrets of Acupressure Press This Point To Prevent Vomiting And Nausea

The Secrets of Acupressure Press This Point To Prevent Vomiting And Nausea

http://fitlife.tv/how-to-get-the-best-sleep-of-your-life-plus-a-juice-recipe-saturday-strategy/

Sleepy-Time Juice

http://fitlife.tv/how-to-get-the-best-sleep-of-your-life-plus-a-juice-recipe-saturday-strategy/

When balanced, the energy from the throat chakra allows for open communication and honest self-expression....reiki, reiki healing, energy healing, chakra cleanse, reiki energy, law of attraction

5 Ways to Clear Your Throat Chakra

When balanced, the energy from the throat chakra allows for open communication and honest self-expression....reiki, reiki healing, energy healing, chakra cleanse, reiki energy, law of attraction

Flere kvinner enn menn bruker alternativ behandling. Er de mer opptatt av helse generelt eller har det med søken og intuisjon å gjøre?

Flere kvinner enn menn bruker alternativ behandling. Er de mer opptatt av helse generelt eller har det med søken og intuisjon å gjøre?

Jeg har lenge jaktet på et godt alternativ til hvetemel i pizzabunn, og denne oppskriften er den beste til nå. Vi lagde den som forrett til samlingen 7 trinn til god helse, som vi hadde i januar. T…

Jeg har lenge jaktet på et godt alternativ til hvetemel i pizzabunn, og denne oppskriften er den beste til nå. Vi lagde den som forrett til samlingen 7 trinn til god helse, som vi hadde i januar. T…

Pinterest
Søk