Skaper

Skaper

www.skaper.no
Skaper SKAPERs hovedformål er å: «utbre evangeliet, utruste de troende og forsvare hele Bibelens autoritet.»
Skaper