Skaper

Skaper

Skaper SKAPERs hovedformål er å: «utbre evangeliet, utruste de troende og forsvare hele Bibelens autoritet.»
Skaper