Lots of good behavioral graphics. Repinned by SOS Inc. Resources. Follow all our boards at http://pinterest.com/sostherapy for therapy resources.

What is a Visual Reminder? A visual reminder is similar to a visual schedule in that it is an easy and cost-effective visual representation utilized to aid children with FASD with their memory.

QuietCritters live in a soundproof jar&only come out when it's quiet.Loud noises hurt their ears,but whispering is ok.They sit on your desks during quiet lessons but don't like to be picked up or played with,just patted.If you're too loud theyll be moved onto the left hand side of your desk&then back into their jar.Whoever has one at the end gets points/incentives

Kids made these, super cute! We used felt flowers from Kmart for the feet. Quiet Critters They live in a soundproof jar & only come out when it's quiet. Loud noises hurt their ears, but whispering is ok.

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Ordklasser - plakater

Let these whimsical owls help you to never forget a student's birthday with this…

Colorful Owl Birthday Chart

Let these whimsical owls help you to never forget a student's birthday with this Colorful Owls Birthday Chartlet. Easy to read and personalize, this is a perfect addition to any classroom! Includes one chart measuring x

“Jeg kan!” er et system jeg har laget med hensikt på å øke elevenes motivasjon og skape et bedre klassemiljø. Som de fleste andre har jeg alltid jobbet med klasseregler og brukt forskjellige metoder for å få elevene til å overholde disse. Med og uten hell. Elever som i utgangspunktet er enkle å ha med å gjøre vil stort sett følge hvilken som helst regel.

"Jeg kan!" Et opplegg som fremmer godt klassemiljø og gode arbeidsvaner

db0a257cd72b66a2c76e912536ffc205.jpg (720×960)

db0a257cd72b66a2c76e912536ffc205.jpg (720×960)

Pinterest
Search