"Nordlandsbunad veske" (Norwegian bunad) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Nordlandsbunad veske" (Norwegian bunad) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Afgansk mynde" (Afghan hound) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Grankongle" Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Tørrfisk" (Stock fish) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Tørrfisk" (Stock fish) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Dalahäst" (Dala horse / Dalahest) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Samelue" (Sami hat / duodji ) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Potetskreller" (Potato peeler) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Potetskreller" (Potato peeler) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Vikingskip detalj" (Viking ship detail / Osebergskipet) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Engelsk bulldog" (English bulldog) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Fransk bulldog" (French bulldog) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Bullterrier" (Bull terrier) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Mops" (Pug) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Basset" (Basset hound) Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Griffon belge" Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Shar pei" Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

"Alaskan malamute" Copyright: Emmeselle.no Illustration by Mona Stenseth Larsen

no Illustration by Mona Stenseth Larsen

Pinterest
Search