Fare- og varselskilt

ruk av fare- og varselskilt Fare- og varselskilt er skilt som informerer om farer og risiko på arbeidsplasser og i offentlige rom. Skiltingen skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for de som ferdes i området. Fare- og varselskilt bør monteres i øyenhøyde og være fullt synlig fra alle vinkler. Skiltene skal monteres ved innganger eller der det er ment å informere om en bestemt fare.
60 Alle Pins2 Følgere
Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Biologisk fare - Bestill fareskilt her

Kjørende transport - Gulvskilt

Kjørende transport - Gulvskilt

Ujevnhet - Gulvskilt

Ujevnhet - Gulvskilt

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Høydeforskjell med gulvlaminat - Kjøp Fareskilt online

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Fare for Takras! L-skilt - Kjøp fareskilt her

Varmt Emne - Fareskilt

Varmt Emne - Fareskilt

Oksiderende materiale - Fareskilt

Oksiderende materiale - Fareskilt

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Giftige stoffer symbol - Fareskilt

Gass under trykk symbol - Fareskilt

Gass under trykk symbol - Fareskilt

Fare. Elektrisk Strøm - Fareskilt

Fare. Elektrisk Strøm - Fareskilt

Pinterest
Søk