Pinterest
Byplanlegging er viktig for helsen  | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Byplanlegging er viktig for helsen

Trafikkstrømundersøkelse Larvik 2016

Trafikkstrømundersøkelse Larvik 2016

Bylabprosjektet 2016/17 Larvik

Students across the country celebrated today as they received the exam results needed to springboard them into a lifetime of insurmountable debt and soul-crushing penury.

Kommunedelplan for InterCity-parsellen Nykirke-Barkåker

Kommunedelplan for InterCity-parsellen Nykirke-Barkåker

Bypakke Grenland fase 1

Bypakke Grenland fase 1

Buskerudbypakke 2

Buskerudbypakke 2

Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Urban mobilitet - beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Artikkel i tidsskriftet Micheal om Helseplanlegging i kommunene

Artikkel i tidsskriftet Micheal om Helseplanlegging i kommunene

Institutt for landskapsplanlegging - NMBU

Institutt for landskapsplanlegging - NMBU

Michael - Arkitekten og byplanleggeren Sverre Pedersen – hans rolle og betydning for en helsefremmende by- og stedsutvikling

Michael - Arkitekten og byplanleggeren Sverre Pedersen – hans rolle og betydning for en helsefremmende by- og stedsutvikling

Helse og fysisk planlegging i Norge 1814-2008 - Doktorgrad ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

Helse og fysisk planlegging i Norge 1814-2008 - Doktorgrad ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU

Vi er Citiplan og vårt slagord er: "People make cities". No more, no less.

Vi er Citiplan og vårt slagord er: "People make cities".

Fra vårt arbeid med VFK i 2015.

Fra vårt arbeid med VFK i

Citiplan Fra oversikt til planstrategi.pdf

Citiplan Fra oversikt til planstrategi.

Citiplan AS

Citiplan AS