Number of the Day Workbook. Practise * Finding the number on a 100 chart. * Writing numbers in words. * Representing numbers using 10s and 1s. * Place numbers on a number line. * Write the number in expanded form. * Drawing tallies * More and Less.

Number of the Day Workbook. Practise * Finding the number on a 100 chart. * Writing numbers in words. * Representing numbers using and * Place numbers on a number line. * Write the number in expanded form. * Drawing tallies * More and Less.

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

Under punktet «Målretting» har vi på Høvik Verk skole blant annet jobbet med å lære elevene å uttrykke formålet med lesingen. Vi har i den forbindelse laget plakater med tre læringsmål …

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!

PY 2 - Uke 36: Vi har startet å lære mer om setninger og bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn!

Pinterest
Search