Clementina Budude

Clementina Budude

Jesus my one and only <3 Du har tatt bolig inne meg, mitt hjerte vil opphøye deg. Ingen er som JESUS du er selve livet jeg vil gi deg ære, jeg vil gi deg pris!