CarciNor

CarciNor

www.carcinor.no
CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.
CarciNor
More ideas from CarciNor
NET-kreft kan oppstå mange steder i kroppen, oftest i mage/tarm kanalen, i lungene eller i underlivet

NET-kreft kan oppstå mange steder i kroppen, oftest i mage/tarm kanalen, i lungene eller i underlivet

Hjelp oss å øke oppmerksomheten om NET-kreft over hele verden. Bruk emneknagg #letstalkaboutNETs for å dele informasjon

Hjelp oss å øke oppmerksomheten om NET-kreft over hele verden. Bruk emneknagg #letstalkaboutNETs for å dele informasjon

NET-kreft kalles "Den glemte kreftsykdommen"

NET-kreft kalles "Den glemte kreftsykdommen"

Når pasienten får riktig diagnose har over 50% av pasientene spredning til andre organer

Når pasienten får riktig diagnose har over 50% av pasientene spredning til andre organer

Net-kreft symptomene ligner ofte symptomer for andre og vanligere sykdommer, som irritabel tarm, IBS, asthma, flushing og engstelse

Net-kreft symptomene ligner ofte symptomer for andre og vanligere sykdommer, som irritabel tarm, IBS, asthma, flushing og engstelse

Vet du at antall NET-kreft tilfeller er økende?

Vet du at antall NET-kreft tilfeller er økende?

NET-kreft rammer menn, kvinner og barn

NET-kreft rammer menn, kvinner og barn

En sjelden kreftform som oppstår i  hormonproduserende celler. Disse cellene finnes overalt i kroppen, og styrer mange av kroppens funksjoner. NET-kreft er ofte saktevoksende, men kan også være aggresiv kreftsykdom.

En sjelden kreftform som oppstår i hormonproduserende celler. Disse cellene finnes overalt i kroppen, og styrer mange av kroppens funksjoner. NET-kreft er ofte saktevoksende, men kan også være aggresiv kreftsykdom.

Nevroendokrin kreft, NET, er betegnelsen på en gruppe sjeldne kreftsykdommer. Disse er ofte sakte voksende og komplekse

Nevroendokrin kreft, NET, er betegnelsen på en gruppe sjeldne kreftsykdommer. Disse er ofte sakte voksende og komplekse