Pinterest
BRUKET Offentlege prosjekter
5 Pins
· 25 Followers
Prosjekter utviklet av Bruket arkitektur
Vossestrand  omsorgstun

Vossestrand omsorgstun

Trafo

Trafo

Kombinert trafo- og pumpestasjon. Trafo- og pumpestasjon plassert i støyvoll mot E16. Perforert betong belyst innanfrå for å tilføra situasjonen ein ny kvalitet kveldstid samstundes som det skapar luftgjennomstrauming i bygget. Diskré men med detaljar som kan fanga merksemda tett på.

Kombinert trafo- og pumpestasjon. Trafo- og pumpestasjon plassert i støyvoll mot E16. Perforert betong belyst innanfrå for å tilføra situasjonen ein ny kvalitet kveldstid samstundes som det skapar luftgjennomstrauming i bygget. Diskré men med detaljar som kan fanga merksemda tett på.