Fine motor activity - rubber bands and thumbtacks on cork! Love the bright colors!

Geoplà / Geoplano

Fine motor activity - rubber bands and thumbtacks on cork! Add letters or numbers to tops of thumbtacks.

Preschool is one of my favorite ages. I love that we do our best work by playing all day! But I also want to do my best to prepare my kids for the big beyond: KINDERGARTEN. That means learning to do seat work (in small doses), hold a writing utensil, and recognize our names. So my solution is this awesome free preschool morning work worksheet!

FREE Preschool Worksheet You Will Use All the Time

Preschool is one of my favorite ages. I love that we do our best work by playing all day! But I also want to do my best to prepare my kids for the big beyond: KINDERGARTEN. That means learning to do seat work (in small doses), hold a writing utensil, a

Alphabet Shape Booklets. Perfect for students who are beginning to write. (Beginning sounds magazine picture hunt, sight words, writing simple sentences)

Alphabet Shape Booklets

Perfect for students who are beginning to write. (Beginning sounds magazine picture hunt, sight words, writing simple sentences) Más

Alphabet Shape Booklets. Perfect for reinforcing letters to preschool and kindergarten students. (Letter stamping, magazine letter hunt, magazine beginning sounds picture hunt).

Alphabet Shape Booklets

Perfect for reinforcing letters to preschool and kindergarten students. (Letter stamping, magazine letter hunt, magazine beginning sounds picture hunt).

Puzzle Creator = Upload a picture and create a 100 piece puzzle for student groups to assemble on the 100th Day

télécharger une image et créer un pièce de 100 pièce pour la célébration du jour Wie du dein Gehirn optimal für das Lernen nutzt oder über welche Sinneskanäle dein Gedächtnis am besten anspricht, erfährst du auf www.

Repetisjon av bokstavene Bokstavhus til tavla: Skriv liten og stor bokstav i bokstavhus på tavla. Lamineres. (Kristine Solheim) Ark til å skrive på: Bokstavhus – ark med bokstavhus i tre ulik…

Skriveopplæring

Samling av flere nyttige tips og ideer

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...


More ideas
Pinterest
Search