Sindre Berg

Sindre Berg

Sindre Berg
Flere idéer fra Sindre
10 ש"ח - שטר בנימין זאב הרצל : דיוקנו של בנימין זאב הרצל; צילום משנת תרס"ב 1902 בו נראה הרצל משקיף ממרפסת מלון "שלושת המלכים" בעיר באזל, שוויץ, בזמן שהותו בעיר לרגל הקונגרס הציוני החמישי; קבר הרצל בהר הרצל בירושלים, על רקע קטע מיומנו של הרצל משנת 1895, הכותרת: "שאלת היהודים"; דגל שבעת כוכבי הזהב אותו הציע הרצל למדינה היהודית.

10 ש"ח - שטר בנימין זאב הרצל : דיוקנו של בנימין זאב הרצל; צילום משנת תרס"ב 1902 בו נראה הרצל משקיף ממרפסת מלון "שלושת המלכים" בעיר באזל, שוויץ, בזמן שהותו בעיר לרגל הקונגרס הציוני החמישי; קבר הרצל בהר הרצל בירושלים, על רקע קטע מיומנו של הרצל משנת 1895, הכותרת: "שאלת היהודים"; דגל שבעת כוכבי הזהב אותו הציע הרצל למדינה היהודית.

Fernando Torres and Cristiano Ronaldo

Fernando Torres and Cristiano Ronaldo

50 Rials Oman 2010

50 Rials Oman 2010

300 Mark Germany 2002

300 Mark Germany 2002

50,000 Sucres Ecuador 1999

50,000 Sucres Ecuador 1999

Germany (German Mark)

Germany (German Mark)

Malawi 10 Kwacha UNC 1994 P25

Malawi 10 Kwacha UNC 1994 P25

25 Gulden Netherlands New Guinea 1954

25 Gulden Netherlands New Guinea 1954

600 Escudo Portuguese India 1959

600 Escudo Portuguese India 1959