Hvis du skal arbeide i et EØS-land, får du rettigheter i trygdeordningen i landet du arbeider.

Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge - www.

Hvis du skal arbeide i et EØS-land, får du rettigheter i trygdeordningen i landet du arbeider.

Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge - www.

Jobs in the UK for Foreigners | InterNations.org

Wondering how to find expat jobs in the UK? The InterNations Guide is full of information on the skills in demand and resources to help you find your dream job.

Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge - www.

Taper trygderettigheter ved flytting til utlandet

Taper trygderettigheter ved flytting til utlandet

Pinterest
Search