Marit Svartveit

Marit Svartveit

Lykkelig gift, mor til tre.