Grunnlovsjubileet, 17.mai og 1814

Ressurser til jubileet
17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet        - Norgeshistorie

17. mai – feiring av grunn­lov, fred og frihet - Norgeshistorie

17. mai FAQ - Eidsvoll 1814

17. mai FAQ - Eidsvoll 1814

Det norske samfunnet rundt 1814        - Norgeshistorie

Det norske samfunnet rundt 1814 - Norgeshistorie

Feiringen av 17.mai er et særnorsk fenomen, som det kan være verdifullt å få en innføring i for innvandrere. Passer i kurs i norsk for andrespråklige.

Feiringen av 17.mai er et særnorsk fenomen, som det kan være verdifullt å få en innføring i for innvandrere. Passer i kurs i norsk for andrespråklige.

Ja, vi elsker - forklaring på ord og uttrykk i nasjonalsangen

Ja, vi elsker - forklaring på ord og uttrykk i nasjonalsangen

Stortingshistorie

Stortingshistorie

Grunnlova 1814 - 2014 | Skrivesenteret

Grunnlova 1814 - 2014 | Skrivesenteret

Den gamle stortingssalen på Norsk Folkemuseum.

Den gamle stortingssalen på Norsk Folkemuseum.

Per Sinding-Larsen ved graven til Christian Magnus Falsen - For 200 år siden sto tipp-tipp-tipp-oldefaren til den svenske programlederen Per...

Per Sinding-Larsen ved graven til Christian Magnus Falsen - For 200 år siden sto tipp-tipp-tipp-oldefaren til den svenske programlederen Per...

Professor Ola Mestads tale ved Falsens grav 17.mai 2013 - Det juridiske fakultet

Professor Ola Mestads tale ved Falsens grav 17.mai 2013 - Det juridiske fakultet

Pinterest
Søk