Seattle fra 1800-tallet

REKLAME: Et eksempel på hvordan datidens reklameskilt så ut. Foto: EIVIND PEDERSEN

REKLAME: Et eksempel på hvordan datidens reklameskilt så ut. Foto: EIVIND PEDERSEN

HISTORIE: Dette reklameskiltet falt ned under bybrannen, men har fått evig liv i de gamle ruinene i Seattles undergrunn. Foto: EIVIND PEDERSEN

HISTORIE: Dette reklameskiltet falt ned under bybrannen, men har fått evig liv i de gamle ruinene i Seattles undergrunn. Foto: EIVIND PEDERSEN

NORSK: I lokalet står også denne skpsmodellen av Bergensskipet MS «Trondager». Foto: EIVIND PEDERSEN

NORSK: I lokalet står også denne skpsmodellen av Bergensskipet MS «Trondager». Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

NYTT LIV: Dypt under dagens gatenivå i Seattle, ligger disse ruinene bevart, akkurat slik de lå etter bybrannen i 1889. Foto: EIVIND PEDERSEN

FORTAU: Slik lå fortauet i Seattle da bybrannen brøt ut. I dag ligger restene et par etasjer under gatenivå. Foto: EIVIND PEDERSEN

FORTAU: Slik lå fortauet i Seattle da bybrannen brøt ut. I dag ligger restene et par etasjer under gatenivå. Foto: EIVIND PEDERSEN

RUNDTUR: Via plankelagte gangveier kan du rusle rundt og se litt av hvordan det så ut i Seattle for snart 125 år siden. Foto: EIVIND PEDERSEN

RUNDTUR: Via plankelagte gangveier kan du rusle rundt og se litt av hvordan det så ut i Seattle for snart 125 år siden. Foto: EIVIND PEDERSEN

UTSTILT: Besøkende kan på nært hold studere detaljer i den gamle bydelen. Foto: EIVIND PEDERSEN

UTSTILT: Besøkende kan på nært hold studere detaljer i den gamle bydelen. Foto: EIVIND PEDERSEN

BEVART: Dette er fasaden og inngangspartiet til et av de gamle husene i Seattle. Etter bybrannen ble det bygd en ny by oppå ruinene, mens restene er blitt liggende bevart i undergrunnen. Foto: EIVIND PEDERSEN

BEVART: Dette er fasaden og inngangspartiet til et av de gamle husene i Seattle. Etter bybrannen ble det bygd en ny by oppå ruinene, mens restene er blitt liggende bevart i undergrunnen. Foto: EIVIND PEDERSEN

Pinterest
Søk