Autumn+Cinquain+Poems+completed Free Fall Unit Study Ideas– For Older Kids Too

Free Fall Unit Study Ideas– For Older Kids Too

My example for teaching concrete poetry using alliteration to fourth grade.

Poetry Activity - Love That Dog by Sharon Creech - Concrete Poems - Each student can pick a shape and create a poem with the shape of the object chosen.

Free Printable Cursive Worksheets #BICFightForYourWrite #ad

Free Printable Cursive Worksheets + Writing Prompts

Help your child practice writing in cursive with these free printable cursive worksheets. Upper and lowercase letters and practice words on each page.

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Den siste tiden har gått med til å åpne opp vårt eget klasseroms-postkontor! Nå har vi endelig fått det opp og i gang og er klare for å dele...

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Å arbeide med sosial kompetanse

Undervisningsopplegg knyttet til sosial kompetanse og sosiale ferdigheter på Malimo.no

Pinterest
Search