More ideas from Anne Linn
Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd…

Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe elevene å utvikle sin sosiale kompetanse og ferdigheter som vil hjelpe dem med å lykkes. Vi har en rekke forventninger til elevenes adferd, uten at de kanskje har lært eksplisitt hva som ligger i dette. Å undervise og modellere ønsket adferd…

Nougat, peanuts and caramel between two chocolate layers, these homemade Snickers bars come together in 30 minutes!

Nougat, peanuts and caramel sandwiched between two chocolate layers, these homemade snickers bars come together in 30 minutes tops! Faster than going to the store to buy some! I picked this because it looks so good and my favorite candy is snickers.

Apple Pie Oatmeal Cookie Recipe - The Frugal Navy Wife

Looking to use up those apples in a great recipe for apple cookies your family will love? This Apple Pie Oatmeal Cookie Recipe is it!

The Daily Bandha: Healing with Yoga: Piriformis Syndrome

The Daily Bandha: Healing with Yoga: Piriformis Syndrome. Excellent source, Illustrations show exactly how movements stretch the piriformis (Psoas Pain Piriformis Syndrome)

Garlic Butter Roasted Mushrooms

Easy Garlic Butter Roasted Mushrooms ~ aka the one side dish you will NEVER STOP MAKING EVER! These mushrooms will make your mouth water in a way that only garlic and butter can