Pinterest

Hjemmelagd

Gamle møbler, fått ett nytt liv.
Stige

Stige

Oslo i Oslo

Oslo i Oslo

Etter på skap og stige lagd av de gamle taklistene

Etter på skap og stige lagd av de gamle taklistene

Etter

Etter

Etter

Etter

Før

Før

Før

Før

Før

Før